Jūs atrodaties šeit

2018.gads

AS "RĪGAS SILTUMS" valde un padomes locekļi.                                                                 Foto: I.Urtāns

Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle priecīgi vēsta:"Man ir liels prieks, ka jūsu uzņēmums turpina jauko tradīciju, un pirms svētkiem sarūpē mielastu trūkumā nonākušajiem. Daļa paciņu jau ir izdalītas Rīgā dzīvojošajām ģimenēm ar bērniem, pārējās dalīsim pirms Jaunā gada".

AS "RĪGAS SILTUMS" kolektīvs kopā ziedoja 72 pārtikas pakas, 17 saldumu paciņas un 105 eur.