Jūs atrodaties šeit

Vides politika

Zeme, kurā dzīvojam, un gaiss, ko elpojam, ir mūsu bagātība. Mēs esam atbildīgi, lai šī vieta kalpotu par mājām ne tikai mums, bet arī nākošām paaudzēm.

Viena no AS “RĪGAS SILTUMS” darbības vērtībām ir vides saglabāšana, gudra un tālredzīga dabas resursu izmantošana, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan dabu.

AS “RĪGAS SILTUMS” savu vides aizsardzības politiku veido, balstoties gan uz valsts institūciju izstrādāto normatīvo dokumentu prasībām, gan uz akciju sabiedrības finanšu vadības plānu nākamajiem 10 gadiem, vienlaikus sekojot ES nostādnēm un īstenojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas izstrādātas, lai sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu.

Pastāvīgi cenšamies kļūt efektīvāki un videi draudzīgāki, kas ir ilgtspējīgas attīstības pamatprincips!