Jūs atrodaties šeit

2016.gads

AS “RĪGAS SILTUMS” labdarības akcijā „Paēdušai Latvijai” saziedo 63 pakas un 87 eiro!

Noslēdzoties labdarības akcijai „Paēdušai Latvijai”, sakām paldies visiem darbiniekiem par aktīvo iesaistīšanos un atbalstu – šogad kopā mēs saziedojām 63 pakas ar pārtiku, apģērbu, higiēnas precēm un 87 eiro.

 Foto: I.Urtāns

Jau vairākus gadus AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieki piedalās projektā „Paēdušai Latvijai”.

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu.

Palīdzība galvenokārt domāta centīgām ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss. Iespēju robežās tiek sniegts atbalsts arī pensionāriem, invalīdiem ar zemiem ienākumiem, kuriem Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, un pēkšņā nelaimē nonākušajiem.

Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību Sociālajiem dienestiem.

 

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki palīdz sakārtot teritoriju Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojumam

AS “RĪGAS SILTUMS”, lai kā arī vēlētos atbalstīt dažādas organizācijas ar finansiālu ieguldījumu, tomēr nevar sniegt finansiālu atbalstu, jo visi izdevumi ir sabalansēti ar siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Saskaņā ar šo tarifu klienti norēķinās par patērēto siltumenerģiju.

Taču AS “RĪGAS SILTUMS” iesaistās ar savu ieguldījumu brīvprātīgi un atbalsta organizācijas ar labiem darbiem. Nedēļu pirms Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojuma, 2016.gada augustā, uzņēmuma darbinieki nodrošināja telšu pilsētiņā Zaķusalā zāles nopļaušanu, krūmu izzāģēšanu un teritorijas sakārtošanu.

Teritorijas sakārtošanā iesaistījās 15 AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki, sakārtojot divu hektāru platību, nopļaujot zāli un izzāģējot krūmus.

  

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki, sakārtojot Zaķusalas teritoriju pirms salidojuma, foto - I.Urtāns

Par LDĢB apvienību

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība (LDĢB Apvienība) ir biedrība, kura darbojas kopš 1991.gada un apvieno 8 juridiski patstāvīgas daudzbērnu ģimeņu organizācijas: Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Salaspilī, Vecumniekos un Stopiņu novadā, apvienojot 420 ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērnu, ar kopējo cilvēku skaitu 2330. Apvienības aktivitātes ir saistītas ar pasākumu organizēšanu daudzbērnu ģimenēm, balstoties uz pašpalīdzības principa, un ģimeņu jautājumu risināšanu pašvaldību, valdības un Saeimas līmeņos, piedaloties ar ģimeni un demogrāfisko politiku saistītajās apspriedēs, konferencēs un ierosinot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Cits atbalsts

Savā 20 gadu jubilejā AS “RĪGAS SILTUMS aicināja uzņēmuma darbiniekus un viesus ziedot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas nodaļai.