Jūs atrodaties šeit

AS "RĪGAS SILTUMS"

AS RĪGAS SILTUMS ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība.  Akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

AS "RĪGAS SILTUMS" pieder 100% kapitāldaļu uzņēmumā SIA "Rīgas BioEnerģija".

AS "RĪGAS SILTUMS" dibināta 1995.gada 25.septembrī kā Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Tās dibinātāji ir Rīgas dome, valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" un Latvijas Republikā reģistrētā akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu Banka". Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996. gada 14.martā. Reālu darbību, ražojot un piegādājot siltumu, uzņēmums uzsāka tā paša gada 1.maijā.

AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju.

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotos izmantojamie kurināmā veidi ir dabasgāze un šķelda. Veicot siltumavotu modernizāciju, ir sasniegts šķeldas īpatsvars kurināmā bilancē aptuveni 50%. Dabasgāzes padeves pārtraukumu gadījumos siltumenerģijas ražošanai kā avārijas kurināmo ir iespējams izmantot marķēto dīzeļdegvielu. 

AS “RĪGAS SILTUMS” savos siltumavotos - 5 siltumcentrālēs, kā arī vairākos desmitos mazu un vidēju katlumāju, saražo vairāk nekā 30% nepieciešamās siltumenerģijas, bet aptuveni 70% iepērk. No iepirktās siltumenerģijas AS "RĪGAS SILTUMS" aptuveni 66% iegādājas no akciju sabiedrības "Latvenergo", bet pārējos 34% siltumenerģijas piegādā neatkarīgie ražotāji.

Šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” kurināmā bilancē 50% siltuma tiek saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Uzņēmums plāno turpināt “Zaļo kursu” realizējot efektīvu siltuma ražošanu, pārvadi un piedāvājot kvalitatīvus un energoefektīvus pakalpojumus. Līdz 2030.gadam iecerēts, ka 90% siltumenerģijas tiks saražots no atjaunojamiem energoresursiem. Plānots, ka pieaugs arī atjaunojamo energoresursu izmantošana pilsētā kopumā.

76% no visas siltumenerģijas, kas nepieciešama Rīgai, pārvada un sadala AS "RĪGAS SILTUMS". 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder  AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 689 km.