Jūs atrodaties šeit

2014.gads

AS "RĪGAS SILTUMS” darbinieki ziedo 94 pārtikas pakas un 65 saldumu paciņas trūcīgām ģimenēm

AS "RĪGAS SILTUMS” arodbiedrība kopā ar uzņēmuma darbiniekiem ik gadu izvēlas vienu no atbalsta projektiem, kura realizācijā iesaistās pēc brīvprātības principa.                                              

Arī šogad AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki iesaistījās biedrības Latvijas Samariešu apvienība vadītajā pārtikas programmā "Paēdušai Latvijai", lai pārtikas paku veidā sniegtu atbalstu Latvijas ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem, kuriem atteikta cita veida palīdzība vai slikto finansiālo apstākļu dēļ nav iespējams pabarot savu ģimeni. 

Pārtikas kaste pa AS "RĪGAS SILTUMS" struktūrvienībām ceļoja vienu mēnesi, kopumā sniedzot atbalstu 94 trūkumā nonākušajām ģimenēm.

 Foto I.Urtāns

Paldies visam AS "RĪGAS SILTUMS” kolektīvam par sirds darbu "Paēdušai Latvijai" labā!