Jūs atrodaties šeit

Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi

Informācija par daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādiem par piegādāto siltumenerģiju (šeit).

Parādi tiek aktualizēti reizi mēnesī līdz 7.datumam. Parāda summā netiek iekļauts kārtējā mēneša rēķins.

Papildu informāciju par aktuālajiem parādiem dzīvokļu īpašnieki var saņemt AS “RĪGAS SILTUMS” Klientu apkalpošanas daļā darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst.8.00 līdz plkst.15.00, zvanot pa tālruņiem 67017307, 67017269, 67017312, 67017319, 67017320.