Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

Šobrīd spēkā no 2022.gada 28.novembra siltumenerģijas tarifs 183,86 EUR/MWh bez PVN, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 10.novembra lēmumu Nr.244 “Par akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifiem”.

Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh valsts kompensē 90%. Šajā gadījumā, ja SPRK apstiprinātais AS “RĪGAS SILTUMS” tarifs ir 183,86 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 112,39 EUR/MWh apmērā.

 

Paziņojums par AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto tarifu

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2023.gada 28.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

 

1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

 Tabula 1.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN) 

no 28.11.2022.

līdz 14.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 01.04.2023. 

līdz 14.08.2023.

Tarifa samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

150,86

134,47

11%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

30,72

28,57

7%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

183,86

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

165,32

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

10%

 

2. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).

Tabula 2.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

EUR/MWh (bez PVN)

 no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh (bez PVN)

 no 15.08.2023.

 

Tarifa samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

 

150,86

134,47

 

11%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

 

30,72

28,57

7%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

 

1,48

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

183,35

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh)

164,81

 (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,29 EUR/MWh)

10%

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro:

- ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 10.novembra lēmumu Nr.244 “Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, atzītos AS ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas 2022.gada 16.novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/223.4) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus;

- ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, kas 2022.gada 15.jūlijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/135.29) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar šķeldas un pirktās siltumenerģijas cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14:30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lvseptiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Video - Kā veidojas siltuma tarifs Rīgā?

Iepriekšējā perioda siltumenerģijas tarifi

Periodā no 02.10.2022. līdz 27.11.2022. siltumenerģijas tarifs bija 170,59 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 15.08.2022. līdz 01.10.2022. siltumenerģijas tarifs bija 85,45 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 11.03.2022. līdz 14.08.2022. siltumenerģijas tarifs bija 74,08 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.03.2022. līdz 10.03.2022. siltumenerģijas tarifs bija 69,36 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.11.2021. līdz  28.02.2022. siltumenerģijas tarifs bija 66,76 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.09.2021. līdz  31.10.2021. siltumenerģijas tarifs bija 57,31 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2021. līdz  31.08.2021. siltumenerģijas tarifs bija 45,27 EUR/MWh bez PVN. 

Periodā no 03.12.2020. līdz  31.07.2021. siltumenerģijas tarifs bija 44,10 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.10.2020. līdz  02.12.2020. siltumenerģijas tarifs bija 39,77 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2020. līdz  30.09.2020. siltumenerģijas tarifs bija 40,46 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.06.2020. līdz  31.07.2020. siltumenerģijas tarifs bija 45,69 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.04.2020. līdz  31.05.2020. siltumenerģijas tarifs bija 48,08 EUR/MWh bez PVN.

Periodā no 01.08.2019. līdz  31.03.2020. siltumenerģijas tarifs bija 51,90 EUR/MWh bez PVN.