Jūs atrodaties šeit

Starptautisks projekts STEP UP

AS "RĪGAS SILTUMS” piedalās plāna "Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014-2020.gadam” izstrādē, lai būtiski pārsniegtu Eiropas 2020 mērķus: palielinātu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēl vairāk samazinātu CO₂ emisijas.

Rīgas p/a "Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) vadībā Rīga starptautiskā projekta STEP-UP jeb "Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP UP)" ietvaros sadarbībā ar Eiropas pilsētām Glāzgovu (Lielbritānija), Ģenti (Beļģija) un Gēteborgu (Zviedrija) Eiropas 7.ietvarprogrammas viedām pilsētām pirmo vadošo pilsētu grupu sastāvā pārstrādā savu 2010.gadā Rīgas domes apstiprināto Rīcības plānu līdz 2020.gadam, paplašinot to un uzņemoties jaunas saistības ar mērķi - tuvināt Rīgas pilsētu viedās pilsētas statusam.

Projekta realizācija balstās uz partnerpilsētu pieredzes veidošanos integrētā enerģētikas plānošanā, uz kura bāzes tiks izstrādāts viegli integrējams modelis citu pilsētu apmācībai un šīs pieredzes pārņemšanai.

Sagaidāms, ka plānošanas modeļa plaša ieviešana dos jaunu impulsu Eiropas jaunās enerģētikas politikas realizēšanā, tostarp uzlabojot pilsētu energoapgādes drošību, pilsētu atjaunošanu (reģenerāciju) un ekonomisko izaugsmi, veidojot pilsētas par lielisku vidi sadzīvei, darbam, mācībām un biznesam.

Vairāk informācijas par projektu http://stepupsmartcities.eu/