Jūs atrodaties šeit

Ētikas politika

Ētikas politikas mērķis: radīt vienotu ētiskas rīcības normu kopumu, nodrošinot cieņas, uzticības un lojalitātes ievērošanu AS RĪGAS SILTUMS.

Ar Ētikas politiku varat iepazīties sadaļā Darbības dokumenti.