Jūs atrodaties šeit

Sadarbība ar valsts un nevalstiskajām organizācijām

Īstenojot uzņēmējdarbības intereses un risinot nozarei svarīgus jautājumus, AS "RĪGAS SILTUMS” sadarbojas ar šādām valsts un nevalstiskajām organizācijām:

Biedrība "Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija” (LSUA) – AS "RĪGAS SILTUMS” ir LSUA biedrs. AS „RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Uģis Osis ir LSUA padomes loceklis. LSUA pārstāv biedru intereses, attīstot centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) - AS "RĪGAS SILTUMS” ir aktīvs LTRK biedrs, sniedzot informāciju un savus priekšlikumus, veicinot diskusiju saistošos jautājumos.  

Ekonomikas ministrija (EM) – valstij piederošo AS "RĪGAS SILTUMS” kapitāla daļu turētājs. AS "RĪGAS SILTUMS” pastāvīgi sniedz EM aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.

Rīgas Dome – AS "RĪGAS SILTUMS” akcionārs. AS "RĪGAS SILTUMS” pastāvīgi sniedz Rīgas Domei aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.

Konsultatīvās padomes – AS "RĪGAS SILTUMS” pēc nozares konsultatīvo padomju ierosinājumiem piedalās to organizētos semināros, apspriedēs, sniedzot informāciju un viedokli par iedzīvotājiem aktuāliem ar siltumapgādi saistītiem jautājumiem.