Jūs atrodaties šeit

Personāla politika

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi:

  • Radīt atvērtu uzņēmuma kultūru, kurā tiek atzīta un novērtēta dažādība un daudzveidība.
  • Nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz ikvienam darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem.
  • Nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu, efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu. 
  • AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām. Tāpēc Politikā noteiktie nodomi un darbības ir izteiktas lietojot formu „MĒS”.

Ar personāla politiku varat iepazīties sadaļā Darbības dokumenti.