Jūs atrodaties šeit

Personāla politika

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi:

  • Radīt atvērtu uzņēmuma kultūru, kurā tiek atzīta un novērtēta dažādība un daudzveidība.
  • Nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz ikvienam darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem.
  • Nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu, efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu. 
  • AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām. Tāpēc Politikā noteiktie nodomi un darbības ir izteiktas lietojot formu „MĒS”.