Jūs atrodaties šeit

Labās iniciatīvas

AS "RĪGAS SILTUMS" stratēģiski un mērķtiecīgi gada griezumā piedalās dažādos labās iniciatīvas projektos, lai sekmētu darbinieku veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam, kā arī lai uzlabotu tautas ataudzi un veicinātu nodarbinātību valstī, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

Ģimenei draudzīga darba vieta

AS "RĪGAS SILTUMS" ieguvusi statusu Ģimenei draudzīga darba vieta, kas apliecina rūpes par savu darbinieku labbūtību un sekmē darbinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

Statuss Ģimenei draudzīga darba vieta demonstrē izpratni par ģimenes un darba dzīves balansa nepieciešamību, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus, kas palīdz darbiniekiem, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildus izglītības iegūšanā. 

Iniciatīva Ģimenei draudzīga darba vieta paplašina jau iepriekš Latvijā īstenotās programmas Ģimenei draudzīgs komersants tvērumu, iekļaujot ne tikai privātuzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību pārvaldes un nevaldības organizācijas.

Zelta Ķivere

AS "RĪGAS SILTUMS" ik gadu piedalās darba aizsardzības labās prakses konkursā "Zelta ķivere".

2017.gadā uzņēmumam izdevās saņemt galveno balvu šajā konkursā - par darbinieku atgriešanos darbā veicinošiem pasākumiem pēc ilgstošas prombūtnes, apliecinot atbildīga un ilgtspējīga darba devēja statusu. 

Lai sekmētu veiksmīgu atgriešanos darba vidē pēc ilgstošas prombūtnes, AS “RĪGAS SILTUMS” radīta īpaša atbalsta programma, kas nodrošina regulāru saziņu starp vadītāju un darbinieku, vadītāju apmācības, kā uzņemties mentora pienākumus, kā arī darbiniekiem nodrošināts elastīgs un nepilns darba laiks, izveidotas domubiedru grupas un veikti citi atbalsta pasākumi.

 

 

RIMI Rīga maratons

AS “RĪGAS SILTUMS” atbalsta skriešanu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu, veicinot darbinieku sportisko aktivitāti un saliedējot kolektīvu.

AS “RĪGAS SILTUMS” komanda pastāvīgi ir starp RIMI Rīga maratona skaitliski lielākajām komandām. 

“Skriešanā ierasts izcelt individuālos sasniegumus, tomēr augstākos panākumus iespējams gūt vienīgi komandas darbā, jo komandas spēks ir katrā individuālajā dalībniekā, bet katra individuālā dalībnieka spēks ir komandā. Sirsnīgi sveicam un pateicamies par Jūsu uzticību un komandas garu, ko pienesat Lattelecom Rīgas maratona skriešanas svētkiem!”: Lattelecom Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.

Kopš tā brīža ir noskrieti vēl daudzi simti kilometru, ik gadu piedaloties nu jau RIMI Rīga maratonā.

Turpināsim iesākto un uz tikšanos nākamajā maratonā!

Gada darbinieks

Ik gadu novembrī godinām profesionālākos, čaklākos un labākos darbiniekus AS „RĪGAS SILTUMS”. 

Nu jau salīdzinoši daudzus gadus atpakaļ struktūrvienības vadītāji izvirzīja no savas nodaļas tos darbiniekus, kas konkrētajā gadā bija parādījuši sevi no tās labākās puses. Tika sagatavots raksturojums - rekomendācija, un šo cilvēku saraksti iesniegti izvērtēšanai.

Lai padarītu šo aktivitāti atvērtāku, tika izveidots konkurss „AS „RĪGAS SILTUMS” GADA LABĀKAIS DARBINIEKS”, dodot darbiniekiem pašiem izvirzīt apbalvošanai labākos kolēģus, sniedzot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Mērķtiecīgi strādājam, iedzīvinot uzņēmuma vērtības – pieejamība un atklātība, atbildīga attieksme, uzticamība. Tās ir svarīgas ne tikai attieksmē pret klientiem, bet arī uzņēmuma iekšienē, darbinieku vidū.  

Grāmatu dāvinājums

AS "RĪGAS SILTUMS" saņēmusi pateicību no profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā Koledža" par grāmatu dāvinājumu koledžas bibliotēkai.