Jūs atrodaties šeit

Personāla atlases politika

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla atlases politikas mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu un efektīvu darbinieku atlasi, lai nodrošinātu AS “RĪGAS SILTUMS” ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu, efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina tā attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Iepazīties ar AS “RĪGAS SILTUMS” personāla atlases politiku var šeit.