Jūs atrodaties šeit

Arodbiedrība

Kopš AS „RĪGAS SILTUMS” dibināšanas brīža uzņēmumā darbojas arodbiedrība, kas ir dalīborganizācija Latvijas arodbiedrībā (LAB) „Enerģija”.

AS „RĪGAS SILTUMS” arodbiedrības viens no uzdevumiem ir Darba koplīguma slēgšana starp darba devējiem un darba ņēmējiem. 

Arodbiedrības galvenais uzdevums ir aizsargāt un lobēt darba ņēmēju intereses, tāpat noskaidrot darbinieku vajadzības un problēmas, lai tās savstarpējās sarunās risinātu ar darba devēju.

Savā darbībā arodbiedrība sniedz palīdzību saviem biedriem un risina ar darba devēju virkni aktuālu tēmu, kas skar darba samaksas, darba aizsardzības un citus jautājumus.