Jūs atrodaties šeit

Atkritumu apsaimniekošana

AS „RĪGAS SILTUMS” 2021. gadā ir nodevusi atkritumus šādām komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu:

  • sadzīves atkritumus – PS „ LAUTUS VIDE”, SIA „Clean R”, SIA “Eco Baltia vide”
  • būvniecības atkritumus – SIA „Būvgružu pārstrāde”, SIA „Clean R”
  • metāllūžņus – SIA „ALL RECYCLING”, SIA “REFONDA”
  • koksnes pelnus - SIA „Clean R”
  • izlietotās baterijas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, luminiscentās lampas, ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamās vielas, pārstrādātās eļļas, krāsu un laku atkritumi, nolietotās riepas – SIA „Eko Osta”

Pašlaik ir noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar šādām komercsabiedrībām:

  • SIA „Būvgružu pārstrāde”
  • SIA „Eko osta”
  • SIA „Clean R”
  • PS „ LAUTUS VIDE”
  • SIA “Eco Baltia vide”