Jūs atrodaties šeit

Atkritumu apsaimniekošana

AS „RĪGAS SILTUMS” 2022.gadā ir nodevusi atkritumus šādiem komersantiem:

  • sadzīves atkritumus – PS „ LAUTUS VIDE”, SIA „Clean R”, SIA “Eco Baltia vide”;
  • būvniecības atkritumus – SIA „Būvgružu pārstrāde”, SIA „Clean R” un CleanR Verso;
  • metāllūžņus – SIA „ALL ALL RECYCLING”;
  • koksnes pelnus - SIA „Clean R” ;
  • luminiscentās spuldzes- SIA “Lautus”;
  • ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamās vielas un nolietotās riepas- SIA „Eko Osta”.

Minētie komersanti nodarbojas ar atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu un ir izdotas Valsts vides dienesta Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Attēls 14. Atkritumu veidi un to daudzumi 2020./2021. un 2021./2022. finanšu gadi

Salīdzinoši ar iepriekšējo finanšu gadu kopējais nodotais atkritumu apjoms ir samazinājies par 33%

Pašlaik ir noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar šādiem komersantiem:

  • SIA „Clean R”;
  • PS „ LAUTUS VIDE”;
  • SIA “Eco Baltia vide”.