Jūs atrodaties šeit

Sildķermeņu (radiatoru, dvieļu žāvētāju) nomaiņas kārtība

Lai veiktu sildķermeņu (radiatoru, dvieļu žāvētāju) nomaiņu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, kuru izstrādā sertificēti speciālisti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, veicot dzīvokļa siltuma zudumu aprēķinu un uz tā pamata izvēlās jauno sildķermeņu izmēru, tipu un pieslēguma shēmu. Tehniskā dokumentācija ir nepieciešama, lai radiatoru maiņu dzīvokļa īpašnieks izpildītu tehniski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu. Izstrādātā tehniskā dokumentācija ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. Lai pēc saskaņojuma saņemšanas varētu sākt radiatoru nomaiņu, ir nepieciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un iztukšošanu, bet pēc darbu pabeigšanas tā pieslēgšanu, uzpildīšanu un remonta laikā skartā posma savienojuma vietu blīvuma pārbaudi.

Sildķermeņu nomaiņas darbus iespējams veikt periodā aptuveni no 1.maija līdz 1.oktobrim, iepriekš saskaņojot tehnisko dokumentāciju ar ēkas apsaimniekotāju.

Pēc tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas jāsaskaņo apkures stāvvadu atslēgšana (jāvienojas par konkrēto datumu minēto darbu veikšanai) AS „RĪGAS SILTUMS”, ja ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpo AS “RĪGAS SILTUMS”:

  • 1.tīklu rajonā (ja objekts atrodas Daugavas labajā krastā) Pildas ielā 43 (darba laiks: pirmdienās – ceturtdienās 7.30-11.30, 12.00-16.15, piektdienās 7.30-11.30, 12.00-15.00).
  • 2.tīklu rajonā (ja objekts atrodas Daugavas kreisajā krastā) Kandavas ielā 16 (darba laiks: pirmdienās – ceturtdienās 7.30-11.30, 12.00-16.15, piektdienās 7.30-11.30, 12.00-15.00).

Iesniedzot saskaņoto dokumentāciju attiecīgajā tīklu rajonā. Pēc tehniskās dokumentācijas izvērtēšanas AS „RĪGAS SILTUMS” izrakstīs rēķinu atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim (skatīt sadaļā Maksas pakalpojumu cenrādis) un jāsamaksā par apkures stāvvadu atslēgšanu un pieslēgšanu.

Sildķermeņu nomaiņas darbu veikšanai AS „RĪGAS SILTUMS” iesaka pieaicināt licencētu organizāciju, kura veic attiecīgus darbus, vai sertificētu speciālistu.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa Klientu diennakts bezmaksas tālruni 800 000 90.