Jūs atrodaties šeit

Sildķermeņu (radiatoru, dvieļu žāvētāju) nomaiņas kārtība

Lai veiktu sildķermeņu (radiatoru, dvieļu žāvētāju) nomaiņu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, kuru izstrādā sertificēti speciālisti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, veicot dzīvokļa siltuma zudumu aprēķinu un uz tā pamata izvēlās jauno sildķermeņu izmēru, tipu un pieslēguma shēmu. Tehniskā dokumentācija ir nepieciešama, lai radiatoru maiņu dzīvokļa īpašnieks izpildītu tehniski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu. Izstrādātā tehniskā dokumentācija ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. Lai pēc saskaņojuma saņemšanas varētu sākt radiatoru nomaiņu, ir nepieciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un iztukšošanu, bet pēc darbu pabeigšanas tā pieslēgšanu, uzpildīšanu un remonta laikā skartā posma savienojuma vietu blīvuma pārbaudi.

Sildķermeņu nomaiņas darbus iespējams veikt periodā aptuveni no 1.maija līdz 1.oktobrim, iepriekš saskaņojot tehnisko dokumentāciju ar ēkas apsaimniekotāju.