Jūs atrodaties šeit

Patēriņa salīdzinājums

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums

Pamatojoties uz MK Noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” nosacījumiem, sniedzam informāciju par faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājumu ar patēriņu tajā pašā laika posmā iepriekšējā gadā, ņemot vērā ārgaisa temperatūras izmaiņas.

Reizi gadā līdz 1. novembrim tiek publicēts faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums (grafiskā veidā) ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā, ņemot vērā ārgaisa temperatūras izmaiņas.

2015.gads

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2015.gads.