Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” iepērk kurināmo plānotajos apjomos

05/08/2022

AS “RĪGAS SILTUMS”, izvērtējot tirgus apstākļus un ģeopolitisko situāciju, jau kopš aprīļa aktīvi veic kurināmā iepirkumus nākamajai apkures sezonai.  Šobrīd vairāk kā 50% siltumenerģijas ko saražo AS “RĪGAS SILTUMS”, tiek ražota izmantojot atjaunojamos energoresursus – koksnes šķeldu. Šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” izmanto tikai Latvijā ražotu koksnes šķeldu. Šķeldas iepirkumi nākamai apkures sezonai ir veikti un šobrīd notiek līgumu slēgšana ar šķeldas piegādātāju.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Raivis Elliņš: “Ģeopolitiskā situācija un ar to saistītās enerģētikas tirgus izmaiņas visiem liek pārskatīt savus plānus, pārstrukturizēt procesus un kurināmā piegādes ķēdes, arī AS “RĪGAS SILTUMS” nav izņēmums. Jau kopš aprīļa diversificējam biokurināmā un dabasgāzes piegādes. Par iespējām iegādāties dabasgāzi bija uzrunāta arī AS Latvenergo, ar kuru darbs par resursu iegādi, turpinās. Pašreiz AS “RĪGAS SILTUMS” dabasgāzi ir iegādājusies vairāk nekā pusi no nepieciešamā apjoma nākamajai apkures sezonai.

Esam intensificējuši pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem un jau 2025./2026. finanšu gadā plānots 90% siltuma ražot, izmantojot biokurināmo. Savukārt jau jaunajā sezonā, darbu uzsāks divi nelieli biokurināmā siltumavoti Bauskas ielā 207A un Nautrēnu ielā 14 ielā. Nākamajā apkures sezonā paredzēta vēl vairāku dažādas jaudas biokurināmā siltumavotu darbības uzsākšana.”

Siltumapgādes uzņēmums turpina rīkot dabasgāzes iepirkumus nelielos apjomos, ļaujot paplašināt piegādātāju loku. Papildu tam, AS “RĪGAS SILTUMS” ir līguma slēgšanas procesā ar GET Baltic dabasgāzes biržu, no kuras iecerēts periodiski iepirkt nelielus dabasgāzes daudzumus, tādā veidā diversificējot dabasgāzes piegādes avotus. Paralēli tiek veikta komunikācija arī ar Igaunijas Paldisku topošo sašķidrinātās gāzes termināli par dabasgāzes iegādes iespējām nākamā apkures sezonā.

Šķelda izsoļu veida tiek iegādāta  arī no šķeldas biržas “BALTPOOL”, kā arī  no AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” un SIA “Rīgas Meži”.

Jāatzīmē, ka AS “RĪGAS SILTUMS” savos siltumavotos saražo tikai aptuveni 30% Rīgai nepieciešamā siltuma, no kuriem 50% tiek saražoti no šķeldas, bet otri 50% no dabasgāzes. Savukārt 70% siltuma iepērk no neatkarīgajiem ražotājiem, kur lielākais piegādātājs ir AS “Latvenergo”.

Gatavojoties apkures sezonai, vēlamies uzvērt par nepieciešamību veikt energotaupības pasākumus rīdzinieku mājokļos. Jo pati zaļākā un lētākā ir enerģija, tā, ko mēs nepatērējam. Atgādinām, ka 1 grāda samazināšana telpās ir vidēji 5% patēriņa un maksas ietaupījums. Šogad, būtiski pieaugot resursu un siltuma cenām, vairāk nekā citus gadus ir svarīgi taupīt siltumu un kurināmo!

Redzot iedzīvotāju interesi un satraukumu par izmaksu pieaugumu, AS “RĪGAS SILTUMS” ir intensificējusi mērķtiecīgu iedzīvotāju izglītošanu un informēšanu par iespējām samazināt apkures rēķinus. Kopā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” tiek organizēti semināri par to, kā samazināt tēriņus par apkuri daudzdzīvokļu mājās, aktīvi regulējot siltumu ar termoregulatoriem un uzskaitot ar alokatoriem, patēriņa samazināms iespējams līdz pat 20%.

Vairāk par iespējām taupīt siltumu www.rs.lv .