Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu;  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit

AS RĪGAS SILTUMS ir pievienojusies iniciatīvai "Misija Nulle", parakstot "Misijas Nulle" hartu. "Misija Nulle" dalībnieks ir apņēmies īstenot drošu darba vidi veicinošas aktivitātes, ar mērķi novērst nelaimes gadījumus darba vietā, kā arī izglītot darbiniekus par drošu darba vidi arī ārpus darba vietas. Iniciatīva "Misija Nulle"  = Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle.
AS RĪGAS SILTUMS ir saņēmusi Platīna kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā. Šajā kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo sociālo atbildību, augsta līmeņa caurskatāmību, kā arī ietekmes auditorijas iesaisti.
AS RĪGAS SILTUMS saņēmusi pagarinājumu statusam “Ģimenei draudzīga darba vieta” uz vēl diviem gadiem, līdz 03.06.2025. Iniciatīvas mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā.

Siltumtīklu departamenta Remontu dienesta 1.siltumtīklu remontu brigādes siltumiekārtu remontatslēdznieks/-ce

Aicinām darbā Siltumtīklu departamenta Remontu dienesta 1.siltumtīklu remontu brigādes siltumiekārtu remontatslēdznieku/ci

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
 • Bruto algu no EUR 1060 līdz EUR 1378 mēnesī.
 • Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
 • Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas u.c. atbalsta pasākumus.
 • Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.
 • Kopīgus komandas saliedēšanās pasākumus.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja Rīgā, Pildas ielā 43.

Mēs Tev uzticēsim:

 • Veikt siltumtīklu avāriju un bojājumu likvidēšanas remontdarbus.
 • Veikt cauruļvadu pilnīgu vai daļēju nomaiņu, siltumizolācijas montāžas un darbus.
 • Veikt metāla konstrukciju remontu un krāsošanas darbus, siltumtīklu kameru remontus.
 • Veikt siltumtīklu būvniecību jaunu abonentu pieslēgšnai.
 • Piedalīties hidrauliskajās pārbaudēs.

Pievienojies, ja Tev ir:       

 • Pamata vai vidējā profesionālā izglītība, arodizglītība.
 • Fiziskā veiklība, kustību precizitāte.
 • Prasme orientēties siltumtīklu shēmās un plānos.
 • Prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Spēja pildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas.
 • Valsts valodas prasme A2 līmenī.

CV ar norādi uz vakanci, lūdzu, iesniedz līdz 08.12.2023., sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv . Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa kontakttālruni 29209250. Augstu vērtējam ikvienu pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis: AS "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Komercdarbības departamenta Līgumu daļas klientu konsultants (-e)

Aicinām pievienoties komandai Komercdarbības departamenta Līgumu daļas klientu konsultantu (-i)

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
 • Bruto algu no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
 • Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas u.c. atbalsta pasākumus.
 • Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.
 • Kopīgus komandas saliedēšanās pasākumus.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja Rīgā, Cēsu ielā 3A.

Mēs Tev uzticēsim:

 • Konsultēt fiziskas un juridiskas personas par dokumentiem, kas nepieciešami līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, līgumu par ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi un jauno pieslēgumu pārjaunojumu līgumu sagatavošanai.
 • Pieņemt un pārbaudīt no fiziskām un juridiskām personām līgumu slēgšanai nepieciešamos dokumentus.
 • Pieprasīt no AS RĪGAS SILTUMS struktūrvienībām nepieciešamos dokumentus līgumu sagatavošanai (informāciju par lietotāju objektu siltumslodzēm, pieslēguma shēmu, protokolu par parādsaistību apmaksas kārtību, informāciju par iespējām veikt ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi u.c.).
 • Sagatavot līgumus un nodrošināt to noslēgšanu/parakstīšanu.
 • Nodrošināt komercinformācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju SAP sistēmā. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt jaunu programmu testēšanu.
 • Noformēt līgumu lietas un ievērot to glabāšanas kārtību.
 • Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no siltumenerģijas lietotājiem papildus dokumentus līgumattiecību sakārtošanai un nodrošināt līgumu pārslēgšanu.
 • Nodrošināt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu apstrādi, PVN reģistrēto personu datu ievadi/izmaiņu veikšanu.
 • Konsultēt klientus un sagatavot atbildes vēstules fiziskām un juridiskām personām komercdarbības jautājumos.

Pievienojies, ja Tev ir:     

 • 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība (tiesību zinātnē tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • Darba pieredze līdzīgā specialitātē ne mazāk kā 2 gadi.
 • Prasme analizēt juridiskos dokumentus saistībā ar līgumu noslēgšanu un parādu piedziņu.
 • Prasme sagatavot  līgumus un dažāda rakstura vēstules.
 • Prasme organizēt doto uzdevumu izpildi, kā arī iegūt, analizēt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju.
 • Prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties.
 • Stresa noturība.
 • Vispārīgas iemaņas darbam ar datora programmām (MS Office, SAP - vēlama).
 • Valsts valodas prasme C1 līmenī.
 • Angļu valodas zināšanas - vēlamas.               

CV un motivācijas vēstuli, lūdzu, iesniedz līdz 07.12.2023., sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa kontakttālruni 67017270 vai 67017267. Augstu vērtējam ikvienu pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis: AS "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Operatīvās ražošanas grupas energodispečers/-e

Aicinām pievienoties komandai Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Operatīvās ražošanas grupas energodispečeru/-i

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
 • Bruto algu no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Summēto darba laiku saskaņā ar grafiku.
 • Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
 • Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas u.c. atbalsta pasākumus.
 • Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.
 • Kopīgus komandas saliedēšanās pasākumus.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja Rīgā, Atlantijas ielā 51.

Mēs Tev uzticēsim:

 • Nodrošināt siltumcentrāles ‘’Vecmīlgrāvis’’ nepārtrauktu darbu, iekārtu darba ekonomiskumu un drošību, nepieciešamo siltumnesēja parametru ievērošanu un personāla drošību.
 • Uzraudzīt un kontrolēt siltumcentrāles ‘’Vecmīlgrāvis’’ iecirkņa teritorijā notiekošos darbus.
 • Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas energodispečera.
 • Maiņas laikā organizēt biokurināmā kravu pieņemšanu, kvalitātes kontroli un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.
 • Atļaut remontu darbu uzsākšanu un kontrolēt ugunsdrošības un darba aizsardzības un tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, atbildēt par darba vietas savlaicīgu un pareizu sagatavošanu.
 • Iesniegt priekšlikumus un piedalīties siltumcentrāles ‘’Vecmīlgrāvis’’ iekārtu ekspluatācijas un citu instrukciju izstrādē.

Pievienojies, ja Tev ir:      

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība siltumtehnikā.
 • Pieredze darbā ar siltumtehnikas vai ražošanas iekārtām.
 • Zināšanas: koģenerācijas, biokurināmā, dabasgāzes iekārtu darbības principi, ugunsdrošības, darba aizsardzības, un iekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumi. Spiedieniekārtu kompleksu, gāzes saimniecības tehniskā stāvokļa uzraudzība un droša ekspluatācija.
 • Profesionālas prasmes nozarei atbilstošā jomā, prasmes darbā ar datoru.
 • Prasme pieņemt lēmumus, strādāt komandā un uzņemties atbildību.
 • Prasme apstrādāt un analizēt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju.
 • Valsts valodas prasme B2 līmenī.           

CV, lūdzu, iesniedz līdz 19.12.2023., sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruni 67017101. Augstu vērtējam ikvienu pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis: AS "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Komercdarbības departamenta Klientu apkalpošanas daļas klientu konsultants (-e)

Aicinām pievienoties komandai Komercdarbības departamenta Klientu apkalpošanas daļas klientu konsultants (-e)

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties uz noteiktu laiku līdz 10.12.2024. nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
 • Bruto algu no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
 • Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas u.c. atbalsta pasākumus.
 • Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.
 • Kopīgus komandas saliedēšanās pasākumus.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja Rīgā, Cēsu ielā 3A.

Mēs Tev uzticēsim:

 • Konsultēt klientus un gatavot atbildes fiziskām un juridiskām personām komercdarbības jautājumos.
 • Analizēt siltumenerģijas debitoru parādu dinamiku, uzskaitīt un kontrolēt šaubīgo debitoru parādus  un sagatavot atskaites.
 • Apkopot problemātisko debitoru datus pēc dažādām pazīmēm un sagatavot atskaites.
 • Gatavot informāciju iesniegšanai Juridiskā nodrošinājuma daļā tiesvedības procesa ierosināšanai debitoru parādu piedziņas jautājumos.
 • Uzturēt, aktualizēt un analizēt datus par siltumenerģijas patēriņu jaunā pieslēguma (investīciju) objektos.
 • Sagatavot operatīvos materiālus un informāciju pēc vadības pieprasījuma savas kompetences ietvaros.

Pievienojies, ja Tev ir:     

 • 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība (ekonomikā, jurisprudencē, siltumapgādē, uzņēmējdarbībā).
 • Darba pieredze līdzīgā specialitātē ne mazāk kā 2 gadi.
 • Prasme organizēt doto uzdevumu izpildi, kā arī iegūt, analizēt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju.
 • Prasme sagatavot dažāda rakstura vēstules un atskaites, t.sk. shematiskas.
 • Prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties.
 • Stresa noturība.
 • Vispārīgas iemaņas darbam ar datora programmām (MS Office).
 • Valsts valodas prasme C1 līmenī.
 • Angļu valodas zināšanas - vēlamas.              

CV un motivācijas vēstuli, lūdzu, iesniedz līdz 10.12.2023., sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa kontakttālruni 67017307. Augstu vērtējam ikvienu pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis: AS "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Imanta” siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas energodispečers/-e

Aicinām pievienoties komandai Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Imanta” siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas energodispečeru/-i

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
 • Bruto algu no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Summēto darba laiku saskaņā ar grafiku.
 • Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
 • Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas u.c. atbalsta pasākumus.
 • Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.
 • Kopīgus komandas saliedēšanās pasākumus.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja Rīgā, Siltuma ielā 6.

Mēs Tev uzticēsim:

 • Nodrošināt siltumcentrāles “Ziepniekkalns” nepārtrauktu darbu, iekārtu darba ekonomiskumu un drošību, nepieciešamo siltumnesēja parametru ievērošanu un personāla drošību.
 • Uzraudzīt un kontrolēt siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iecirkņa teritorijā notiekošos darbus.
 • Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas energodispečera.
 • Maiņas laikā organizēt biokurināmā kravu pieņemšanu, kvalitātes kontroli un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.
 • Atļaut remontu darbu uzsākšanu un kontrolēt ugunsdrošības un darba aizsardzības un tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, atbildēt par darba vietas savlaicīgu un pareizu sagatavošanu.
 • Iesniegt priekšlikumus un piedalīties siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iekārtu ekspluatācijas un citu instrukciju izstrādē.

Pievienojies, ja Tev ir:     

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība siltumtehnikā.
 • Pieredze darbā ar siltumtehnikas vai ražošanas iekārtām.
 • Zināšanas: koģenerācijas, biokurināmā, dabasgāzes iekārtu darbības principi, ugunsdrošības, darba aizsardzības, un iekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumi. Spiedieniekārtu kompleksu, gāzes saimniecības tehniskā stāvokļa uzraudzība un droša ekspluatācija.
 • Profesionālas prasmes nozarei atbilstošā jomā, prasmes darbā ar datoru.
 • Prasme pieņemt lēmumus, strādāt komandā un uzņemties atbildību.
 • Prasme apstrādāt un analizēt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju.
 • Valsts valodas prasme B2 līmenī.              

CV, lūdzu, iesniedz līdz 21.12.2023., sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruni 27034459. Augstu vērtējam ikvienu pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis: AS “RĪGAS SILTUMS”, kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Siltumtīklu departamenta 2.tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa siltumiekārtu remontatslēdznieks/-ce

Aicinām darbā Siltumtīklu departamenta 2.tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa siltumiekārtu remontatslēdznieku/-ci

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
 • Bruto algu no EUR 1060 līdz EUR 1378 mēnesī.
 • Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
 • Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas u.c. atbalsta pasākumus.
 • Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.
 • Kopīgus komandas saliedēšanās pasākumus.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja Rīgā, Kandavas ielā 16.

Mēs Tev uzticēsim:

 • Veikt siltumtīklu apgaitu.
 • Kontrolēt siltumnesēja parametrus.
 • Veikt siltumtīklu atgaisošanu.
 • Piedalīties objektu izbūves un remontu darbos.
 • Kontrolēt režīmu parametru ievērošanu siltumtīklos, piedalīties hidrauliskajās pārbaudēs.

Pievienojies, ja Tev ir:         

 • Pamata vai vidējā profesionālā izglītība, arodizglītība.
 • Fiziskā veiklība, kustību precizitāte.
 • Prasme orientēties siltumtīklu shēmās un plānos.
 • Prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Spēja pildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas.
 • Valsts valodas prasme A2 līmenī.           

CV ar norādi uz vakanci, lūdzu, iesniedz līdz 22.12.2023., sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv . Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa kontakttālruni 29807409. Augstu vērtējam ikvienu pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai. Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis: AS "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.