Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu;  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir pievienojusies iniciatīvai "Misija Nulle", parakstot "Misijas Nulle" hartu. "Misija Nulle" dalībnieks ir apņēmies īstenot drošu darba vidi veicinošas aktivitātes, ar mērķi novērst nelaimes gadījumus darba vietā, kā arī izglītot darbiniekus par drošu darba vidi arī ārpus darba vietas. Iniciatīva "Misija Nulle"  = Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle.
AS "RĪGAS SILTUMS" ir saņēmusi Platīna kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā. Šajā kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo sociālo atbildību, augsta līmeņa caurskatāmību, kā arī ietekmes auditorijas iesaisti.

 

Ražošanas departamenta siltumcentrāles "Imanta" siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas energodispečers (-e)

AS "RĪGAS SILTUMS" aicina darbā Ražošanas departamenta siltumcentrāles "Imanta" siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas energodispečeru (-i)

Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa apkures iekārtas nepārtrauktu darbu, iekārtu darba ekonomiskumu un drošību, nepieciešamo siltumnesēja parametru ievērošanu un personāla drošību.
 • Uzraudzīt un kontrolēt siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa teritorijā notiekošos darbus.
 • Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas energodispečera.
 • Precīzi ievērot uzdoto siltumapgādes režīmu un siltumnesēja parametrus, kā arī veikt nepieciešamās iekārtu pārslēgšanas un režīmu izmaiņas saskaņā ar instrukcijām un izdarīt ierakstus operatīvajā žurnālā.
 • Maiņas laikā organizēt biokurināmā kravu pieņemšanu, kvalitātes kontroli un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.
 • Veikt strādājošo iekārtu, rezerves iekārtu, cauruļvadu un armatūras, gultņu, rotējošo mehānismu, elektrodzinēju un sajūgu apskati un apgaitu, sekot līdz to stāvoklim.
 • Atļaut remontu darbu uzsākšanu un kontrolēt ugunsdrošības un darba aizsardzības un tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, atbildēt par darba vietas savlaicīgu un pareizu sagatavošanu.
 • Iesniegt priekšlikumus un piedalīties siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iekārtu ekspluatācijas un citu instrukciju izstrādē.
 • Izpildīt citus siltumcentrāles vadītāja vai vadītāja vietnieka uzdevumus savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentam (-ei):

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība siltumtehnikā.

Pieredze:

 • attiecīgajā specialitātē līdz vienam gadam.

Nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes:

 • siltumcentrāles siltumtehnisko pamatiekārtu un palīgiekārtu uzbūve un to darbības principi;
 • prasme darbā ar siltumcentrāles iekārtu datorvadības programmām;
 • izpratne par siltumcentrāles iekārtu ekspluatāciju (operatīvās pārslēgšanas, pieslēgšanas, atslēgšanas, tehniskā dokumentācija);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
 • prasme darba plānošanā, kontrolē un novērtēšanā;
 • vadītprasme;
 • iesaiste, teicamas komunikācijas, sadarbības un argumentācijas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams u.c.);
 • valsts valodas prasme B2 līmenī.

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus un ir pozitīvu pārmaiņu procesā.
 • Mūsdienīgu, atbalstošu vadības komandu, kas augsti novērtēs uz procesu, vides, biznesa un kultūras uzlabošanu vērstas iniciatīvas.
 • Bruto alga no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Daudzveidīgus uzņēmuma atbalsta pasākumus darbiniekiem, t.sk. veselības apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildus atvaļinājuma dienas u.c.
 • Darba vietu Siltuma ielā 6, Rīgā.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja.

Kontaktpersona:

Siltumcentrāles "Ziepniekkalns" iecirkņa vadītājs Kalvis Kalniņš – 27034459. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 1.jūnijam ar norādi "siltumcentrāles "Ziepniekkalns" energodispečera vakancei".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Siltumtīklu departamenta 1.tīklu rajona Siltumtehniskā iecirkņa tehniskās uzraudzības inspektors (-e)

 

AS RĪGAS SILTUMS aicina darbā Siltumtīklu departamenta 1.tīklu rajona Siltumtehniskā iecirkņa tehniskās uzraudzības inspektoru (-i)

Galvenie darba pienākumi:

 

 • Kontrolēt un veikt siltumenerģijas lietotāju objektu apsekošanu un aktu sastādīšanu;
 • Veikt individuālo siltummezglu un siltumiekārtu pieņemšanu ekspluatācijā apkures sezonai;
 • Veikt siltumenerģijas patēriņa analīzi, analizēt siltumenerģijas patēriņa izmaiņu cēloņus;
 • Savas kompetences robežās konsultēt klientus tehniskos un komerciālos jautājumos.

 

Prasības pretendentam (-ei):

Izglītība: augstākā vai profesionālā vidējā izglītība siltumenerģijas nozarē.

Pieredze: attiecīgajā profesijā ilgāka par 1 gadu.

 

Nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes:

 • pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
 • organizēt un kontrolēt uzdevumu izpildi;
 • uzņemties atbildību par saviem lēmumiem;
 • strādāt komandā;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • iegūt un analizēt informāciju lēmumu projektu sagatavošanai un pieņemšanai;
 • saskaņot savu darbību ar citiem uzņēmuma darbiniekiem un apakšvienībām;
 • prasmes  darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, Visio u.c.);
 • valsts valodas prasme B2 līmenī.

Piedāvājam:

 • Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus un ir pozitīvu pārmaiņu procesā.
 • Mūsdienīgu, atbalstošu vadības komandu, kas augsti novērtēs uz procesu, vides, biznesa un kultūras uzlabošanu vērstas iniciatīvas.
 • Bruto alga no EUR 1440 līdz EUR 1872 mēnesī.
 • Daudzveidīgus uzņēmuma atbalsta pasākumus darbiniekiem, t.sk. veselības apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildus atvaļinājuma dienas u.c.
 • Darba vietu Pildas ielā 43, Rīgā.
 • Bezmaksas autostāvvietu pie biroja.

Kontaktpersona:

Siltumtīklu departamenta 1.tīklu rajona vadītājs Artis Benefelds – 29259562. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 12.jūnijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.