Jūs atrodaties šeit

Konsultāciju dokumenti

Lai īstenotu Enerģētikas likumā noteikto -  savā licences darbības zonā iepirkt siltumenerģiju no siltumenerģijas ražotājiem, to skaitā no neatkarīgajiem ražotājiem, nodrošinātu siltumenerģijas lietotājiem drošu un kvalitatīvu siltumapgādi, kā arī šī mērķa īstenošanai izveidotu optimālu sistēmas operatīvās vadības struktūru, AS “RĪGAS SILTUMS” izstrādā siltumenerģijas tirgus darbības noteikumus.

Lai uzklausītu siltumenerģijas tirgus dalībnieku viedokļus par izstrādātajiem siltumenerģijas tirgus darbības noteikumiem, AS “RĪGAS SILTUMS” īsteno konsultācijas ar siltumenerģijas tirgus dalībniekiem, publicējot konsultāciju dokumentus. 

Dokumentu publicēšanas datums: 2023.gada 29.novembris.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš: 2023.gada 4.decembris.