Jūs atrodaties šeit

ES KF 2014.-2020.g. plānošanas periods

2017.gada 7.martā apstiprināti MK noteikumi Nr.135 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. Aktivitātes īstenošanu nodrošina Ekonomikas ministrija (atbildīgā iestāde) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (sadarbības iestāde).

Aktivitātes īstenošanas mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 41 805 775 EUR apjomā. Vienam finansējuma saņēmējam un viņa saistītajām personām maksimāli pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir 8 000 000 euro.

Projektu iesniegšanas termiņš bija 2017.gada 17.jūlijs.

2017.gada jūlijā minētās aktivitātes ietvaros AS “RĪGAS SILTUMS” iesniedza trīs projekta iesniegumus:

  • “Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā”;
  • “Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta””;
  • “Biokurināmā ūdenssildāmo katu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva””.

2018.gada 2.martā saņemti atzinumi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par lēmumā norādīto nosacījumu izpildi un finansējuma piešķiršanu iepriekšminēto projektu līdzfinansēšanai.

Informācija publicēta 29.06.2018.