Jūs atrodaties šeit

Norēķini par siltumtīklu ūdeni

Norēķini par siltumtīklu ūdeni

Katras ēkas individuālā siltummezglā (ISM) ir uzstādīts apkures sistēmas uzpildīšanas ūdens skaitītājs.

Reizi gadā, pārbaudot ēkas ISM un siltumapgādes sistēmas gatavību apkures sezonai, AS “RĪGAS SILTUMS” tīklu rajona darbinieki reģistrē aktā uzpildīšanas ūdens skaitītāja rādījumus (skatīt pielikumu).

Par katru apkures sezonu Lietotājam saskaņā ar akta datiem tiek izrakstīti rēķini par izmantoto ķīmiski attīrīto ūdens daudzumu un tā siltumsaturu, kas apkures sezonas laikā pārsniedz ēkas apkures sistēmas tilpumu un ir virs nosacītā robežpatēriņa 5 m3.

Vidējā ķīmiski attīrītā 1 (viena) m³ ūdens cena bez tā siltumsatura 2022./2023.gada apkures sezonā bija 7,98 EUR/m³ bez PVN, bet ieskaitot siltumsaturu 14,32 EUR/m³ bez PVN.