Jūs atrodaties šeit

Objekta siltumapgādes sistēmas pārbaude

Atbilstoši MK noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 23.3. punktam siltumenerģijas lietotājs reizi gadā pēc saskaņošanas ar piegādātāju veic siltumtīklu, siltumpunktu, apkures, ventilācijas un karstā ūdens apgādes sistēmu vispārējo pārbaudi un hidrauliskās pārbaudes.

Lūdzam savus klientus (siltumenerģijas lietotājus) vai tā deleģētos pārstāvjus pirms kārtējās apkures sezonas sākšanās savlaicīgi pieteikt AS “RĪGAS SILTUMS” savas siltumapgādes sistēmas ikgadējo pārbaudi ar pieņemšanu, zvanot uz bezmaksas tālruni 80 0000 90 vai sūtot pieteikumu pa e-pastu uz cdd@rs.lv.

Sazinoties ar mums, lūdzam identificēt sevi un nosaukt ēkas adresi, kuras siltumapgādes sistēma AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim ir jāpārbauda. Ja ir vairāki pārbaudāmie objekti, lūdzam sūtīt sarakstu uz e-pasta adresi cdd@rs.lv.