Jūs atrodaties šeit

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumapgādes pakalpojumiem

11/03/2022

Lai mazinātu ar energoresursu straujo cenu pieauguma negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz mājsaimniecībām, Latvijas valdība ir noteikusi atbalsta pasākumus.

Atbalsts siltumenerģijas izmaksu mazināšanai mājsaimniecībām ir pieejams laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim.

Saskaņā ar 28.01.2022. Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta nosacījumiem, mājsaimniecībām piemēros maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem, kurus sniedz, izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu.

Saskaņā ar Likuma 7.panta (2) daļu maksas samazinājums mājsaimniecībām tiek noteikts kā starpība starp attiecīgajā kalendāra mēnesī piemērojamo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa un 68,00 eiro par vienu megavatstundu (valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis). Tas nozīmē, ka mājsaimniecībām, neraugoties uz siltumenerģijas cenas pieaugumu dēļ resursu dārdzības, siltumenerģijas tarifs nepalielināsies un paliks 68,00  eiro par vienu megavatstundu.

Negūtie ieņēmumi par maksas samazinājumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem tiks kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 01.03.2022. ir apstiprinājusi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifu 69,36 EUR/MWh, un no 11.03.2022.–74,08 EUR/MWh, AS “RĪGAS SILTUMS” 2022.gada marta un aprīļa rēķinos piemēros valsts noteikto atbalstu.