Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS ziedo 150 MWh siltumenerģijas Ukrainas vēstniecībai

22/12/2023

AS RĪGAS SILTUMS padome, Ekonomikas ministrija un Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir devušas piekrišanu atbalstīt ziedojumu Ukrainas vēstniecībai ar 150 MWh siltumenerģijas laika periodā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim, kas, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo siltumenerģijas tarifu  - 87,57 EUR/MWh, finansiālā ziedojuma vērtību veido  13 136  EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

AS RĪGAS SILTUMS valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons: “Ņemot vērā Ukrainas valsts smago ekonomisko situāciju un nepārtrauktās Krievijas militārās aktivitātes Ukrainas teritorijā, Ukrainas valsts pārvaldei ir grūtības ar tās vēstniecības ēkas uzturēšanu, tajā skaitā rēķinu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu savlaicīgu apmaksu. Minētais ziedojums neietekmēs siltumenerģijas tarifa izmaksas un pakalpojuma cenas citiem klientiem, bet tiks samazināta uzņēmuma peļņa.”

AS RĪGAS SILTUMS piegādā siltumenerģiju Ukrainas vēstniecības ēkai Kalpaka bulvārī 3, Rīgā. Ziedojums tiek veikts Ukrainai, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma un Ukrainas atbalsta likuma prasībām.