Jūs atrodaties šeit

AS „RĪGAS SILTUMS” veic apjomīgus siltumtīklu remontdarbus, būs apgrūtināta transporta kustība

28/04/2016

Lai garantētu drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi, AS „RĪGAS SILTUMS” pavasarī uzsākusi plānotus, apjomīgus siltumtīklu rekonstrukcijas darbus Rīgā vairākos posmos. Droša siltumenerģijas piegāde ir ārkārtīgi svarīga, īpaši ņemot vērā Latvijai raksturīgās bargās ziemas, kad lielas siltumtīklu avārijas rezultātā, pārtraucot siltumapgādi, var aizsalt pat vairāki kvartāli.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību - plānoto siltumtīklu remontdarbu laikā iespējami būtiski transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi! 

Apjomīgi siltumtīklu remontdarbi tiks uzsākti:

No 29.aprīļa līdz 1.jūlijam Brīvības un Pērnavas ielu krustojumā - no ēkas Etnas ielā 5 līdz Brīvības, Senču, Pērnavas ielu krustojumam, līdz Brīvības ielai 163 un līdz Pērnavas ielai. Siltumtīkli ekspluatācijā ir nu jau vairāk nekā 55 gadus.

Līdz maija vidum Satekles ielā - krustojot Lāčplēša ielu, tālāk teritorijā gar Satekles ielu, šķērsojot Ģertrūdes ielu 110 un 127, tālāk teritorijā gar Valmieras ielu, šķērsojot Valmieras ielu 4 un 17. Siltumtīkli ekspluatācijā vairāk nekā 30 gadus.

Līdz maija vidum Bruņinieku ielā - no Bruņinieku ielas 35 līdz Bruņinieku ielai 43, krustojot Kr.Barona ielu - siltumtīkli ekspluatācijā vairāk nekā 30 gadus. 

Vasarā (jūlijā, augustā) lielākie iecerētie siltumtīklu remontdarbi:

Brīvības ielā - no Bruņinieku ielas līdz Lāčplēša ielai un pa Lāčplēša ielu līdz Baznīcas ielai. Siltumtīkli ekspluatācijā ir teju 50 gadus.

Lāčplēša ielā - no Baznīcas ielas līdz ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 39.  Siltumtīkli ekspluatācijā vairāk nekā 50 gadus.

Gar Pildas ielu, šķērsojot Kraukļu ielu pie ēkas Kraukļu ielā 4, šķērsojot Zvārtavas ielu pie ēkas Zvārtavas ielā 3, šķērsojot Strautu ielu pie ēkas Strautu ielā 52, gar Kameņu ielu, šķērsojot Ilūkstes ielu pie t/c "MAXIMA"
Ilūkstes ielā 24A līdz Akadēmiķa M. Keldiša ielā 1. Siltumtīklu maģistrāles posms ir ekspluatācijā gandrīz 30 gadu.

Siltumtīkli norādītajos posmos ir neapmierinošā stāvoklī. Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā, kā arī intensīvas transporta kustības dēļ, siltumtīklu būvkonstrukcijas, atrodoties paaugstinātu mainīgu slodžu ietekmē, vietām sākušas plaisāt un drupt. Caur bojātām būvkonstrukcijām siltumtīklu kamerām un kanālos, ieplūstot sāli saturošam sniega un lietus ūdenim, esošās metālkonstrukcijas un cauruļvadi korodē. Atsevišķos no siltumtīklu posmiem ir paaugstināti gruntsūdeņi, kas arīdzan bojā noslēgarmatūru un cauruļvadus. Siltumizolācija ir nolietojusies un vairs neatbilst normatīvo aktu prasībām, radot palielinātus siltumenerģijas zudumus. Siltumtīklos regulāri tiek konstatētas noplūdes.

Domājot par rīdzinieku ērtībām, siltumtīklu pārbūves laikā plānots izbūvēt pagaidu siltumtīklus, tāpēc visiem klientiem remontdarbu laikā tiks nodrošināts karstais ūdens.

Pagaidu siltumtīklu izbūve apjomīgu remontdarbu laikā, kad to rekonstrukcijas laikā tiek pārtraukta siltumenerģijas piegāde un ilgstoši var ietekmēt daudzu iedzīvotāju sadzīvi, ir AS „RĪGAS SILTUMS” pēdējos gados realizētā darba prakse, lai nodrošinātu komforta apstākļus klientiem. 

Pabeidzot siltumtīklu remontdarbus, tiks veikta būvdarbu teritorijas sakārtošana, tai skaitā ceļa seguma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.

Realizējot šogad plānotos siltumtīklu remontdarbus, samazināsies siltuma zudumi, un siltumapgādes drošība tiks būtiski paaugstināta! Pēc darbu pabeigšanas siltuma zudumi tiks samazināti par 5800 megavatstundām gadā. 

Siltumtīklu remontdarbu plāns ik gadu savlaicīgi tiek sagatavots saskaņots ar Rīgas domes atbildīgajām institūcijām, tostarp ar Satiksmes departamentu. Remontdarbu plāna saskaņošanas mērķis ir, lai AS „RĪGAS SILTUMS” plānoto remontdarbu veikšana sakristu ar ielu rekonstrukciju plāniem – vispirms nomainot novecojušās inženierkomunikācijas un tikai pēc tam atjaunojot ielu segumu.

AS „RĪGAS SILTUMS” cieši sadarbojas ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, lai rastu iespējami labākos risinājumus satiksmes organizācijai.

Vasaras laikā paredzēti arī citi plānotie siltumtīklu rekonstrukcijas un pārbūves darbi Rīgā, par kuriem savlaicīgi informējam uzņēmuma interneta mājaslapā izvietotajā kartē www.rs.lv.

Siltumtīklu remontdarbu laikā autovadītājus lūdzam izvēlēties apbraukšanas ceļus un aicinām pastiprināti pievērst uzmanību ielās izvietotajām ceļazīmēm!

AS „RĪGAS SILTUMS” atvainojas par sagādātajām neērtībām rīdziniekiem un aicina autovadītājus ar izpratni un iecietību uztvert esošo situāciju.