Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” turpinās “zaļo kursu”, saražojot 90% siltuma no atjaunojamiem energoresursiem

24/02/2022

AS “RĪGAS SILTUMS” līdz 2030.gadam, turpinot realizēt efektīvu siltuma ražošanu, pārvadi un piedāvājot kvalitatīvus un energoefektīvus pakalpojumus, īstenojot Eiropas un Latvijas “zaļā kursa” pamatnostādnes, palielinās “zaļās enerģijas” ražošanu no pašreizējiem 50% līdz 90%. Plānots, ka pieaugs arī atjaunojamo energoresursu izmantošana Rīgā kopumā.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: “Saskaņā ar vides politiku un uzņēmuma ilgtspējīgiem stratēģiskajiem mērķiem, rūpējoties par tīru vidi, iecerēts, ka līdz 2030.gadam AS “RĪGAS SILTUMS”  90% siltumenerģijas saražos no atjaunojamiem energoresursiem.

Jau šobrīd, pēc divu jauno biokurināmā katlumāju SC “Imanta” un SC “Daugavgrīva” nodošanas ekspluatācijā, uzņēmuma kurināmā bilancē 50% siltuma tiek saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Apjoma ziņā tas ir aptuveni tik, cik šķeldas kopā patērē Jelgava, Liepāja un Ventspils. Salīdzinājumam – vēl gadu atpakaļ AS “RĪGAS SILTUMS” kurināmā bilancē “zaļā enerģija” sastādīja ap 30%.  Izmantojot atjaunojamos energoresursus, ik gadu tiek radīts par 42 465 tonnu mazāk oglekļa dioksīda (CO2) emisiju. Tas ir līdzvērtīgs emisiju apjomam, ko rada 8500 vieglās automašīnas, nobraucot katra 20 tūkst. kilometru gadā.  

Raugoties gan uz kurināmā resursu pieejamību, tendencēm biržās, kā arī Eiropā un pasaulē, svarīgi turpināt energoefektīvus risinājumus, kurināmā diversifikāciju un patērēt pēc iespējas mazāk energoresursu. Jāpiezīmē, ka Latvijā nākamajā periodā liela nozīme ir veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu mājās, kas būtiski palīdzētu mazināt rēķinus par apkuri un samazinātu CO2 izmešus.”

grafikā redzams ar šķeldu saražotās siltumenerģijas pieaugums un ar gāzi saražotās samazinājums

Biokurināmā izmantošanas īpatsvars AS ”RĪGAS SILTUMS” siltumavotos

 

Lai īstenotu Eiropas, Latvijas “zaļā kursa” pamatnostādnes, kā arī sasniegtu Rīgas klimatneitrālas pilsētas statusu 2030.gadā, AS “RĪGAS SILTUMS” plāno realizēt projektus, izbūvējot jaunus biokurināmā siltumavotus, paplašinot lielas jaudas siltumsūkņu izmantošanu gan no katliem aizejošo dūmgāzu, gan apkārtējās vides zema potenciāla siltumenerģijas utilizācijai. Viens no uzņēmuma attīstības virzieniem ir arī siltumenerģijas piegādes zonas paplašināšana. Inovatīvās  bezemisiju tehnoloģijas neradīs CO2 emisijas  un mazinās siltumapgādes ietekmi uz vidi, kā arī varētu palīdzēt stabilizēt siltuma cenas.  

Lai arī pašreiz pieejamās tehnoloģijas šobrīd neļauj pilnībā atteikties no dabasgāzes kā kurināmā, tomēr siltumapgādes uzņēmums cieši sadarbojas ar augstskolām, zinātniekiem un vērtē inovatīvas tehnoloģijas un tendences pasaulē, kas aizvien veicinās siltuma saražošanu videi draudzīgā veidā.

Jāuzsver, ka tikai 30% Rīgai nepieciešamā siltuma saražo AS “RĪGAS SILTUMS”, ap 70% siltuma tiek iepirkts, kur lielākais piegādātājs ir AS “Latvenergo”. Lai sasniegtu izvirzītos vides mērķus, nepieciešams, lai visas puses turpinātu attīstīt videi draudzīgu enerģijas ražošanu.

Latvijas karte un tabula ar rādītājiem par siltumapgādes sistēmu Latvijā un Rīgā

Raksturīgākie rādītāji par siltumapgādes sistēmu Latvijā 2020./2021.finanšu gadā