Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” saņem statusu “Ģimenei draudzīga darba vieta”

09/06/2021

AS “RĪGAS SILTUMS” saņēmusi statusu “Ģimenei draudzīga darba vieta”, ko svinīgā ceremonijā piešķīris Sabiedrības integrācijas fonds.

Iniciatīvas mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā. Ceremonijā statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta" kā pirmie saņēma 50 darba devēji, kas apliecinājuši rūpes par savu darbinieku labbūtību un sekmējuši darbinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

ģimenei draudzīga darbavieta logo

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekle Birute Krūze: “Esam gandarīti par šo novērtējumu, kas mums nozīmē ļoti daudz. Arī to, ka mūsu izvēlētais ceļš ir bijis pareizs. Uzklausām arī citu kolēģu labās pieredzes, smeļamies iedvesmu jauniem darbiem un interesantiem risinājumiem.

Vīrusa Covid-19 pandēmija mūsu dzīvēs ienesa daudz pārmaiņu. Tā skāra ikvienu dzīves jomu, tostarp darba vidi.  Darba devējiem nekavējoties bija jāpielāgojas darbam ārkārtas situācijā un jāievieš drošības pasākumi, lai aizsargātu savus darbiniekus un viņu ģimenes no saslimšanas. Mēs patiesi daudz paveicām, operatīvi pārstrukturizējot uzņēmuma darba iespējas, tostarp plaši ieviešot attālināto darbu, nodrošinot darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, apmācot un veicot virkni citu aktivitāšu, lai darbinieki justos maksimāli droši un tajā pašā laikā nodrošinātu Rīgas iedzīvotājus ar siltumu.   

Korporatīvā sociālā atbildība ir vienmēr bijusi AS “RĪGAS SILTUMS” redzes lokā. Pateicoties sakārtotai un drošai darba videi, sociālajām garantijām, darbinieku interešu apzināšanai un integrēšanai darba vidē, uzņēmuma kolektīvs ir stabils un tajā nav liela mainība.

Esam gandarīti, ka virkne jaunu cilvēku, izvēloties profesiju, iedvesmojas no savu vecāku vai vecvecāku profesijas, kuri strādā arī mūsu uzņēmumā. Atveram uzņēmuma durvis jaunajai un talantīgajai paaudzei praksēs, Ēnu dienās, ekskursijās vai Atvērto durvju nedēļā, kas aizvien palīdz piesaistīt jaunus darbiniekus nākotnē. Tāpat neaizmirstam par saviem ilgstošajiem un uzticamajiem darbiniekiem, jo tieši dažādība, paaudžu sadarbība un labs balanss ir ilgtspējas pamatā.

Esam patiesi gandarīti sastapt mūsu darbiniekus ar ģimenēm Ziemassvētku eglītes laikā vai vasaras sporta svētku veselīgās aktivitātēs. Uzskatām, ka darba devējam jāspēj veidot iekļaujoša vide, kurā līdzsvarā ir kā darba, tā privātā dzīve.”

Par statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta"

Statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta" ieguvušie darba devēji demonstrējuši izpratni par ģimenes un darba dzīves balansa nepieciešamību, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus, kas palīdz darbiniekiem, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildus izglītības iegūšanā. Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kas bijis izšķiroši Covid-19 pandēmijas laikā, kad darbs, galvenokārt, noticis attālināti no mājām.

Iniciatīva "Ģimenei draudzīga darbavieta" paplašina jau iepriekš Latvijā īstenotās programmas "Ģimenei draudzīgs komersants" tvērumu, iekļaujot ne tikai privātuzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību pārvaldes un nevaldības organizācijas.