Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS saņem Energovienoti marķējumu par 2023. gadā veiktajiem pasākumiem piecās administratīvajās ēkās

02/04/2024

AS RĪGAS SILTUMS ir saņēmusi ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājumu Energovienoti, kas apliecina augstu energopratības līmeni un uzņēmuma darbība ir uzskatāma par labas prakses piemēru.

AS RĪGAS SILTUMS pieteica dalību Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta rīkotajā projektā Energovienoti, izvirzot savā īpašumā atrodošās piecas administratīvās ēkas: Cēsu ielā 3A ar trīs korpusiem un Pildas ielā 43 ar diviem korpusiem. Ēkās tika novērtēti energoresursu patēriņa dati piecos gados, veikti energotaupības pasākumi un izvērtēta veikto pasākumu efektivitāte.  Balstoties uz iesniegtajiem datiem un aprēķiniem par sasniegto ietaupījumu, AS RĪGAS SILTUMS saņēma Energovienoti marķējumu par 2023. gadā veiktajiem pasākumiem.

Piecu gadu laikā uzņēmumā ir izstrādāta un apstiprināta energopārvaldības politika, sertificēta energopārvaldības sistēma ISO150001, darbiniekiem tiek veiktas apmācības par energopratību un energoefektivitāti, dažās ēkās veikta fasādes siltināšana, nomainīti visi logi un ārdurvis, pastāvīgi tiek monitorētas telpu temperatūras un tās tiek samazinātas, kad telpas netiek izmantotas. Cēsu ielā 3A un Pildas ielā 43 ir uzstādīti saules paneļi pašpatēriņa vajadzībām. 2023. gadā pabeigta gaismekļu nomaiņa. Kopš 2023. gada ieviesta automatizētu energo datu apstrāde un vienota sistēma uzņēmuma  ēku energopārvaldībai.

Energovienoti marķējums ir  ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājums  saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī dažādu nozaru organizācijām. Ar tā palīdzību tiek identificēti un apbalvoti uzņēmumi un organizācijas ar augstu energopratības līmeni, kuru darbība ir uzskatāma par labas prakses piemēru.

Marķējumu nacionāla mēroga projekta Energovienoti ietvaros ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā zinātnieki, ar mērķi vairot Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību energopratību.

      

Foto: Apliecinājuma zīmes pie ēkām Cēsu ielā 3A un Pildas ielā 43