Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS mērķtiecīgi strādā pie siltumenerģijas iepirkuma modeļa pilnveides Rīgas pilsētas Daugavas labajā krastā

01/07/2024

AS RĪGAS SILTUMS izstrādās jaunu siltumenerģijas tirgus modeli atbilstoši Enerģētikas likumam un ņems vērā Konkurences padomes veikto izvērtējumu par siltumenerģijas iepirkuma modeļa nepilnībām un tās sniegtos ieteikumus.

Uzņēmums piekrīt, ka esošā sistēma ir jāpilnveido, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vienlīdzīgu konkurences attīstību ar mērķi ieviest efektīvākās tehnoloģijas un nodrošināt patērētājiem siltumenerģiju par iespējami zemākām cenām.

AS RĪGAS SILTUMS pārskata esošos iepirkuma nosacījumus un ņems vērā 2024.gada 13.jūnijā pieņemtos grozījumus Enerģētikas likumā (https://likumi.lv/doc.php?id=353127&version_date=28.06.2024) un Konkurences padomes ieteikumus. Kā arī turpinās sadarbību ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Klimata un enerģētikas ministriju, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus metodikās un nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki darbojas vienlīdzīgos apstākļos. Kā arī plānojam piesaistīt neatkarīgus ekspertus, lai izstrādātu visatbilstošāko siltumenerģijas iepirkuma modeli Rīgas pilsētas Daugavas labajam krastam.

Jāatzīmē, ka pagājušā gada 20.februārī,  AS RĪGAS SILTUMS un neatkarīgie siltumenerģijas ražotāji - AS “Latvenergo”, SIA “Rīgas BioEnerģija”, SIA “Gren Rīga”, SIA “Rīgas enerģija”, SIA “Eco Energy Riga”, SIA “Juglas Jauda” tiekoties vienojās par siltumenerģijas tirgus pilnveides nepieciešamību, veicinot elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas procesos pārpalikuma siltuma efektīvu izmantošanu.

Otrs būtisks solis, lai ievērotu labas pārvaldības un caurspīdīguma principus, kā arī mazinātu iespējas maldinoši interpretēt datus, par ko vienojās sanāksmes ietvaros, un kas arī jau tiek īstenots, bija, ka AS RĪGAS SILTUMS turpmāk savā tīmekļvietnē www.rs.lv publiskos vispārēju siltumenerģijas iepirkumu procedūras rezultātu apkopojumu: https://www.rs.lv/saturs/rigas-siltums-tirdzniecibas-nedela-iepirkuma-proceduras-rezultata-ieperkamas-siltumenergijas  

AS RĪGAS SILTUMS apņemas veicināt efektivitāti un ilgtspēju savā darbībā, kā arī nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumenerģijas piegādi klientiem.