Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS izmanto 100% zaļo elektroenerģiju

25/03/2024

Apliecinot uzņēmuma atbildīgo attieksmi pret vidi un atbalstot CO2 izmešu mazināšanu, kopš 2023.gada decembra AS RĪGAS SILTUMS izmanto savām vajadzībām 100% ar atjaunojamajiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju un paredz šādu praksi turpināt. Biokurināmā koģenerācijas stacijā siltumcentrālē “Ziepniekkalns” šādi saražotās elektroenerģijas izcelsmi apliecina AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtie Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas (European Energy Certificate System - EECS) izcelsmes apliecinājumi ar atjaunojamajiem energoresursiem saražotai un tīklā nodotai elektroenerģijai.

SC Ziepniekkalns šķeldas noliktava

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kas pierāda saražotās elektroenerģijas izcelsmi (elektroenerģijas ražošanai izmantotos resursus un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju).

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, šobrīd EECS izcelsmes apliecinājumi ir vienīgā metode, kā pierādīt galapatērētājam, ka noteikta enerģijas daļa vai noteikts enerģijas daudzums ir ražots no atjaunojamiem enerģijas avotiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.

SC Ziepniekkalns tvaika turbīna

EECS izcelsmes apliecinājums tiek izdots elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamiem enerģijas avotiem un augstas efektivitātes koģenerācijā.

AS RĪGAS SILTUMS ir ilgtspējīgs un atbildīgs uzņēmums, kura viena no galvenajām vērtībām ir ilgtspējīga un tālredzīga domāšana!