Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS dzesē atmosfēru

30/08/2023

AS RĪGAS SILTUMS siltumcentrālē Zasulauks uzstāda lieljaudas absorbcijas tipa siltumsūkni, kas ļauj ražot efektīvāk un samazina dūmgāzu temperatūru.

Šī gada karstajās dienās, kad ārgaisa temperatūra pārsniedza + 30°C, pa siltumcentrāles Zasulauks dūmeni izplūstošo dūmgāzu temperatūra sasniedza + 25°C/+ 27°C, tādējādi dzesējot atmosfēru.

Jaunu tehnoloģiju ieviešana un esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu modernizācija, izmantojot labākos tehniskos paņēmienus, jau daudzus gadus ir viena no uzņēmuma prioritātēm negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai. Šī ir pirmā šāda veida iekārta, kas uzstādīta Rīgā un arī Latvijā.

Īstenojot efektīvu, ekonomisku, videi un iedzīvotājiem arvien draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu, AS RĪGAS SILTUMS siltumcentrālē Zasulauks uzstādīja absorbcijas tipa siltumsūkni ar jaudu 4,7 MW. Nepatērējot papildus kurināmo, ar siltumsūkņa palīdzību tiek iegūta papildus siltumenerģija no aizejošam dūmgāzēm pēc dūmgāzu kondensatora, tās atdzesējot no ~ 50°C, līdz ~ 25°C.