Jūs atrodaties šeit

AS RĪGAS SILTUMS aicina izmantot pieejamās tehnoloģiskās iespējas siltumenerģijas racionālai izmantošanai

14/02/2024

AS RĪGAS SILTUMS aicina izmantot mūsdienās pieejamās tehnoloģiskās iespējas siltumenerģijas racionālai izmantošanai. Tās, kopā ar dažu paradumu maiņu, ļaus samazināt siltuma patēriņu, rēķinu summu un nodrošinās arī tīrāku apkārtējo vidi, novēršot nelietderīgu siltumenerģijas patēriņu.

Kāpēc šī gada janvārī siltuma rēķini bija lielāki nekā decembrī?

Rīgā rēķinus par siltumu janvārī ietekmēja zemās āra gaisa temperatūras, kā rezultātā siltumenerģijas patēriņš pieauga par 22,4%, salīdzinot ar 2023.gada decembri. Vidējā āra gaisa temperatūra 2024.gada janvārī bija -4,50C, kas ir par 4,20C zemāka nekā 2023.gada decembrī (-0,30C). Siltumenerģijas tarifs 2024.gada janvārī un 2023.gada decembrī bija vienāds – 87,57 EUR/MWh bez PVN. Attiecīgi arī izrakstīto rēķinu summa par piegādāto siltumenerģiju mājsaimniecībām 2024.gada janvārī vidēji ir par 22,4% lielāka nekā 2023.gada decembrī. Piemēram, nesiltinātā mājā 2 istabu 45 m² dzīvoklī, ja par decembri rēķins bija ap 116 EUR bez PVN, tad par janvāri rēķins ir ap 142 EUR bez PVN. Savukārt, ja salīdzina siltinātā mājā dzīvokli ar tādu pašu platību, ja decembra rēķins bija ap 46 EUR bez PVN, tad par janvāri rēķins ir ap  57 EUR bez PVN. Jāatzīmē, ka rēķinu ietekmē dažādi faktori, tāpēc minētais piemērs ir vispārīgs.

Ja ir kādas neskaidrības par siltuma izmaksām, iedzīvotāji aicināti vērsties pie sava ēkas apsaimniekotāja, kurš visprecīzāk varēs izskaidrot rēķinā norādīto samaksu.

Kādas ir iespējas samazināt nākamo mēnešu siltuma rēķinus?

  • Ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, uzstādīt par vismaz 1°C zemāku apkures temperatūru, nodrošināt pazeminātu iekštelpu apkures temperatūras režīmu iestatīšanu dienas vai nakts  laikā. Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī ilgstošas prombūtnes laikā, temperatūru var samazināt līdz +16... +17 °C grādiem. Samazinot apkurināmās telpas temperatūru par 1°C, iespējams ietaupīt līdz 6% no nepieciešamā siltumenerģijas patēriņa. Par iespēju samazināt telpas temperatūru jāsazinās ar savas ēkas apsaimniekotāju.
  • Sākt izmantot regulējošās armatūras (termoregulatora)  iespējas pie radiatora, lai nepieļautu telpas pārkaršanu. Termoregulators ir ierīce, kas ir aprīkota ar termostatu, lai nodrošinātu komforta temperatūru telpās. Tas mēra istabas temperatūru un, atbilstoši uzstādītajai vēlamajai telpas temperatūrai, izmaina siltuma padevi radiatorā. Noregulējot termoregulatora vārstu uz "3", telpā tiks uzturēti aptuveni +18...+20°C grādi. Termoregulators noslēgs siltuma padevi radiatoram, kad telpas temperatūra sasniegs iestatīto.
  • Pārbaudīt, vai radiatori un termoregulatori nav aizsegti ar bieziem aizkariem, mēbelēm vai kā savādāk. Aizsedzot sildiekārtas, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš un samazināta telpu temperatūra. Aizsegti radiatori un termoregulators nenodrošinās temperatūru atbilstoši tā iestatījumiem.
  • Kad vien iespējams, izmantot saules siltumu, atverot logu žalūzijas, it sevišķi dienvidu pusē.
  • Svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu un pareizu vēdināšanu. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnībā jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga. Tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Svarīgi šajā laikā aizgriezt regulējošās armatūras vārstu, lai nepieļautu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā.  

Papildus tam jau savlaicīgi plānot ēkas sakārtošanas aktivitātes:

  • Pārliecināties vai cauruļvadi,  kas izvietoti kopīpašumā esošajās neapsildītajās telpās, ir siltināti. Gadījumā, ja cauruļvadi nav siltināti, informēt ēkas apsaimniekotāju, jo viens metrs nesiltināta apkures sistēmas cauruļvada pie ārgaisa temperatūras 0oC vidēji rada 4,8 kW/h siltuma zudumus, un mēnesī uz vienu metru var sasniegt vidēji 144 kW/h siltuma zudumus (pēc spēkā esošā tarifa naudas izteiksmē tie ir 12,61 EUR bez PVN).
  • Uzstādīt ēkas dzīvokļos alokatorus, kas ļauj norēķināties tieši par savu patērēto siltumu. AS RĪGAS SILTUMS patēriņa datu analīze liecina, ka alokatoru uzstādīšana, pašiem iedzīvotājiem ikdienā izmantojot siltuma regulēšanas iespējas, vidēji ēkā kopumā ļauj samazināt siltumenerģijas patēriņu par 20%, bet atsevišķos dzīvokļos pat līdz 50%.
  • Veikt ēkas renovāciju/siltināšanu, samazinot siltumenerģijas patēriņu vidēji visā ēkā pat līdz 50%. Jāatzīmē, jo sliktākā stāvoklī pirms renovācijas bija ēka, jo lielāks būs ietaupījums. Ēkas siltināšana ir visefektīvākais veids, kā samazināt siltumenerģijas patēriņu un siltuma rēķinus nākamo daudzu gadu garumā.

Iedzīvotāji savas mājas siltumenerģijas patēriņu var uzzināt AS RĪGAS SILTUMS tīmekļvietnē www.rs.lv sadaļā Iedzīvotājiem un tālāk sadaļā Patēriņa salīdzinājums  https://www.rs.lv/saturs/paterina-salidzinajums.