Jūs atrodaties šeit

Rīgā uzsāk aktīvo apkures sezonu!

08/10/2014

AS „RĪGAS SILTUMS”, atsaucoties uz klientu pieprasījumiem, no šodienas uzsāk aktīvo apkures sezonu. Šobrīd apkure ir pieslēgta vairāk nekā 55% ēku, kas izmanto „RĪGAS SILTUMS” piegādāto siltumenerģiju.

Kopā apkuri pieslēguši 4165 nami jeb 55.7% ēku. Tai skaitā 316 izglītības un 72 ārstniecības iestādes, 3294 dzīvojamie nami, kā arī 483 iestādes (nedzīvojamais fonds).

AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: „Esam uzsākuši apkures sezonu. Liels paldies mūsu klientiem - apsaimniekotājiem un ēku īpašniekiem, paldies pilsētniekiem, kuri ir patērējuši siltumenerģiju atbilstoši savām finansiālajām iespējām un norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem.”

Rīgā kārtība, kādā pieslēdz apkuri, ir nemainīga jau vairākus gadus - dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie saviem apsaimniekotājiem ar lūgumu uzsākt apkures sezonu. Balstoties uz apsaimniekotāju lūguma, AS „RĪGAS SILTUMS” piegādā siltumenerģiju pie nosacījuma, ka nav parādu par patērēto siltumenerģiju.

Lai mājokļos būtu mājīgi un arī siltumenerģija tiktu izmantota efektīvi, aicinām izmantot automatizēto individuālo siltummezglu regulēšanas priekšrocības.

Tie strādā automātiskā režīmā, ļaujot regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu atbilstoši klientu komforta prasībām un maksātspējai. Vēlamos parametrus nosaka ēkas apsaimniekotājs, vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem. Ēkas apkures sistēmā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij, nedēļai, atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai.

Lai drēgnajās rudens dienās mājoklī būtu komfortabli, siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā pat dažas stundas dienā, nepieļaujot pārkuri! Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji – ieslēdzas automātiski.

AS „RĪGAS SILTUMS” no šā gada 1.septembra norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju piemēro cenu 57,40 EUR/MWh bez PVN.

Prognozēts, ka siltuma cena saglabāsies nemainīga arī oktobrī un novembrī.

Siltumenerģijas cena septembrī, prognozes oktobrī un novembrī noteiktas, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” šī gada 10.septembrī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” - par dabasgāzes tirdzniecības cenu 284,57 EUR/tūkst.n.m³ septembrī un prognozēm oktobrī, novembrī.