Jūs atrodaties šeit

Rīgā, pieaugot dabasgāzes tirdzniecības cenai, siltuma cena nedaudz pieaugs un būs tāds pati kā pagājušo apkures sezonu uzsākot!

11/09/2014

Pretēji iepriekš paustajām AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tirdzniecības cenas prognozēm (284,57 EUR/tūkst.n.m³) oktobrim un novembrim Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", dabasgāzes cena oktobrī paaugstinās un būs 291,69 EUR/tūkst.nm3, tādējādi AS „RĪGAS SILTUMS” siltuma cena nedaudz pieaugs attiecībā pret septembri un būs tāda pati kā pērnā gada oktobrī - 58,32 EUR/MWh bez PVN.  

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 29.maija lēmumam Nr.89 „Par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, mainoties dabasgāzes tirdzniecības cenai - siltumenerģijas cena var gan samazināties, gan palielināties.

Siltumenerģijas cena Rīgā oktobrī ir zemākā Baltijas valstu galvaspilsētās. Tā ir par 4% zemāka nekā Tallinā un par 13% zemāka, salīdzinot ar siltumenerģijas tarifu Viļņā.

AS „RĪGAS SILTUMS” ik mēnesi savā interneta mājaslapā www.rs.lv informē par faktiski piemērojamo siltumenerģijas cenu, balstoties uz AS „Latvijas Gāze” publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz tekošā mēneša 10.datumam par dabasgāzes tirdzniecības cenu.

Atsaucoties uz AS „Latvijas Gāze” paziņojumu š.g.10.oktobra Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" prognozēts, ka dabasgāzes tirdzniecības cena novembrī, decembrī nemainīsies un būs 291,69 EUR/tūkst.nm3.  

Piepildoties dabasgāzes tirdzniecības cenas prognozēm nākamajiem diviem mēnešiem, siltuma cena novembrī un decembrī saglabāsies nemainīga un būs 58,32 EUR/MWh bez PVN.