Jūs atrodaties šeit

Rīgā, palielinoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, siltuma cena nedaudz pieaugs un būs tāda pati kā pagājušo apkures sezonu uzsākot!

10/10/2014

Saskaņā ar š.g. 10.oktobrī publicēto AS „Latvijas Gāze” paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par dabasgāzes tirdzniecības cenu oktobrī - 291,69 EUR/tūkst.nm3, kas pretēji iepriekš paustajām prognozēm tomēr palielinās, AS „RĪGAS SILTUMS” siltuma cena oktobrī attiecībā pret septembri nedaudz pieaug (par 1,6%) un būs tāda pati kā pērnā gada oktobrī - 58,32 EUR/MWh bez PVN.  

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 29.maija lēmumam Nr.89 „Par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, mainoties dabasgāzes tirdzniecības cenai - siltumenerģijas cena var gan samazināties, gan palielināties.

Siltumenerģijas cena Rīgā oktobrī ir zemākā Baltijas valstu galvaspilsētās. Tā ir par 4% zemāka nekā Tallinā un par 13% zemāka, salīdzinot ar siltumenerģijas tarifu Viļņā.

AS „RĪGAS SILTUMS” ik mēnesi savā interneta mājaslapā www.rs.lv informē par faktiski piemērojamo siltumenerģijas cenu, balstoties uz AS „Latvijas Gāze” publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz tekošā mēneša 10.datumam par dabasgāzes tirdzniecības cenu.

Atsaucoties uz AS „Latvijas Gāze” paziņojumu š.g.10.oktobra Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" prognozēts, ka dabasgāzes tirdzniecības cena novembrī, decembrī nemainīsies un būs 291,69 EUR/tūkst.nm3.  

Piepildoties dabasgāzes tirdzniecības cenas prognozēm nākamajiem diviem mēnešiem, siltuma cena novembrī un decembrī saglabāsies nemainīga un būs 58,32 EUR/MWh bez PVN.