Jūs atrodaties šeit

Rīgā pabeigtas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, aicinām nopietni gatavoties apkures sezonai

24/08/2022

Noslēdzoties siltumtīklu remontdarbiem pēc šogad plānotajām siltumtīklu hidrauliskajām pārbaudēm, karstais ūdens ir atjaunots visiem AS “RĪGAS SILTUMS” klientiem, un uzņēmuma pārziņā esošie siltumtīkli ir sagatavoti nākamajai apkures sezonai, drošai un nepārtrauktai siltumapgādei.

No AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkliem 66% ir nomainīti. Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes laikā tika konstatēti 75 bojājumi, kas salīdzinoši ar pagājušo gadu ir par 14% mazāk.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Uģis Osis: “Lai iespējami ātri atjaunotu siltumenerģijas piegādi un iedzīvotāji varētu saņemt karsto ūdeni, bojājumu atklāšanā un novēršanā 24 stundu darba režīmā strādāja vairāk nekā 100 AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku. Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes parasti tiek veiktas vasaras mēnešos, kad nestrādā izglītības iestādes, un iedzīvotājiem tās sagādā pēc iespējas mazāk neērtību. Pēc veiktajām pārbaudēm, remontdarbiem un siltumtīklu nomaiņām, AS “RĪGAS SILTUMS” ir gatava apkures sezonas uzsākšanai pēc klientu pieprasījuma, aicinām arī klientus nopietni gatavoties jaunajai sezonai.”

Pārbaudes tiek veiktas, lai savlaicīgi atklātu vājās vietas siltumtīklos un maksimāli samazinātu risku iedzīvotājiem ziemas mēnešos palikt bez karstā ūdens un apkures. Ja hidraulisko pārbaužu laikā atklātie plīsumi, kas šobrīd tiek novērsti, notiktu ziemā, piemēram, pie -250C, situācija varētu izvērsties daudzkārt dramatiskāka – iespējama pat apkures sistēmu aizsalšana un to neatgriezeniska bojāšana. Tāpat ziemā pie bojājumiem siltumtīklos pastāv būtisks applaucēšanās risks, jo tehniskā ūdens temperatūra cauruļvados pārsniedz pat 100 grādus.

Tuvojoties apkures sezonai, klientus aicinām savlaicīgi pārliecināties par siltumapgādes sistēmas tehnisko stāvokli, sagatavot un nodot individuālos siltummezglus. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” šogad to jau ir savlaicīgi uzsācis un aktīvi nodod, aicinām nekavēties arī pārējos namu apsaimniekotājus sagatavot un nodot siltummezglus! Tas ļaus bez aizķeršanās pieslēgt apkuri, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem. Atgādinām, ka, savlaicīgi nepieslēdzot ēkas apkurei, tās izsalst, un paiet daudz ilgāks laiks un tiek patērēts daudz lielāks siltuma apjoms, kamēr māja reāli iesilst un tiek sasniegta vēlamā komforta temperatūra, pazūd mitrums.

Ekonomē, iestatot temperatūru individuālajā siltummezglā

Šogad īpaši mudinām iedzīvotājus savlaicīgi vienoties par pareiziem temperatūru iestatīšanas režīmiem individuālajos siltummezglos. Temperatūras samazināšana par 1 grādu ekonomē enerģiju un samazina rēķinu par 5%.

Efektīva siltuma regulēšana – maksā tik, cik patērē

Efektīvs un salīdzinoši ātri veicams energopasākums ēkās – ko šobrīd vēl var paspēt izdarīt, ja nav jāpārbūvē visa apkures sistēma – ir radiatoru aprīkošana ar termoregulatoriem un alokatoriem (siltuma maksas sadalītājiem). Aktīvi regulējot siltumu ar termoregulatora palīdzību, iespējams ietaupīt vidēji ēkā līdz 20% siltuma, bet atsevišķos dzīvokļos pat līdz 50%, un būtiski samazināt rēķinus. Savukārt alokators uzskaitīs enerģiju katrā telpā, tā ļaujot norēķināties katram pašam tieši par individuāli patērēto siltumu.

Vairāk par siltuma taupīšanu www.rs.lv sadaļā Energoefektivitāte.