Jūs atrodaties šeit

Par neatgūstamo parādu norakstīšanu

10/02/2022

“AS “RĪGAS SILTUMS” iestājoties Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma  14.panta 4.³ daļā un 17.⁴ panta sestā daļā minētiem noteikumiem, un saņemot no dzīvojamās mājas pilnvarotās personas (pārvaldnieka) attiecīgo informāciju apliecinošus dokumentus, samazina tās uzskaitē esošo parādsaistību apmēru par neatgūstamā parāda summu.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma  14.panta 4.³ daļā un 17.⁴ panta sestā daļā minētie noteikumi piemērojami, neatkarīgi no parāda izveidošanās perioda un dzīvokļa īpašnieka maksātnespējas vai miršanas datuma.”