Jūs atrodaties šeit

Noslēdzoties aktīvajai apkures sezonai, parādi - 3,5 milj. eiro; AS RĪGAS SILTUMS pateicas klientiem un aicina aktivizēt darbu ar parādniekiem

20/05/2021
Rīgas skats no drona

Rīgā, 10.maijā[1], noslēgusies apkures sezona, kas ilga 208 dienas un bijusi aukstākā pēdējos četros gados. Salīdzinājumam, ilgākā apkures sezona AS RĪGAS SILTUMS vēsturē bija 2020.gadā, un tā ilga 225 dienas.

Apkures sezonas ilgumu un siltumenerģijas patēriņu tiešā veidā ietekmē āra gaisa temperatūra. Vienlaikus jāatzīmē, ka ir simtiem klientu, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai drēgnajās un lietainajās vasaras dienās mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli, ko nodrošina Rīgas ēkās uzstādītie individuālie automatizētie siltummezgli.

AS RĪGAS SILTUMS valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: „Aizvadītā apkures sezona Rīgā nav bijusi pati garākā, bet salīdzinoši auksta gan. Vidējā āra gaisa temperatūra šajā apkures sezonā bija +2,60C, savukārt pagājušajā tā bija +5,40C. Aukstākajos periodos āra gaisa temperatūra sasniedza pat -150C grādu. Jāpiebilst, ka 2021.gada janvārī - februārī vidējā ārā gaisa temperatūra bija krietni zem 0 grādiem 24 dienas pēc kārtas. Lai nodrošinātu rīdziniekiem nepieciešamo siltumu, temperatūra siltumtīklos sasniedza vairāk nekā +1000C grādu. Esam gandarīti, ka pārvade šajā aukstajā periodā strādāja lieliski, kas ir pateicoties pārbūvētajiem jaunajiem siltumtīkliem, kuru īpatsvars uzņēmuma bilancē sasniedz jau 65%, un veiktajām drošības hidrauliskajām pārbaudēm.

Klientiem nodotais siltumenerģijas apjoms bija 2,7 milj. megavatstundu (MWh), kas salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures sezonu ir par teju 12% vairāk. Savukārt izrakstīto rēķinu summa ir 133,7 milj. EUR, kas ir par 6% mazāka, nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Šajā Covid -19 pandēmijas laikā, ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz klientiem, pilnībā atcēlām soda procentus par kavētiem maksājumiem un aktīvajā apkures sezonā neierobežojām siltumenerģijas padevi klientiem, kas nespēja norēķināties par piegādāto siltumu.”

Vidējais siltumenerģijas tarifs šajā apkures sezonā bija 43,24 EUR/MWh, kas ir par 16% mazāks, nekā gadu iepriekš, kad vidējais siltumenerģijas tarifs bija 51,47 EUR/MWh.

“Neskatoties uz to, ka siltumenerģijas tarifs ir salīdzinoši zems, klienti par siltumu uz šo brīdi nav samaksājuši 3,5 milj. EUR. Minētā parāda summa ir par laika posmu no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada martam piegādāto siltumenerģiju un nomaksas procents ir līdzīgs iepriekšējam gadam. Par 2021.gada aprīlī piegādāto siltumenerģiju ir izrakstīti rēķini par kopējo summu 14,7 milj. EUR un to samaksas termiņš ir 20.05.2021.. Jāatzīmē, ka situācija ar parādiem ir dinamiska un mainās ik dienu.

Vasaras sezonā aicinu apsaimniekotājus, kuriem ar parādu piedziņas jautājumiem neklājas viegli, uzsākt rūpīgu darbu. Iespējas ir vairākas – veidot speciālo uzkrājumu fondu šādiem gadījumiem, sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, lai iesaistītu iedzīvotājus mājas pārvaldīšanā un aktīvāk risinātu jautājumus. Mēs redzam, ka ir apsaimniekotāji, kas bez sarežģījumiem norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem, savukārt citiem šie jautājumi vēl nav līdz galam sakārtoti,” norāda AS RĪGAS SILTUMS valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis.

Gadījumos, kad apsaimniekotājs ilgstoši neveic maksājumus, AS RĪGAS SILTUMS par situāciju ar parādiem informē arī dzīvokļu īpašniekus. Tāpat uzņēmuma mājas lapā www.rs.lv iespējams uzzināt aktuālo situāciju par parādiem - sadaļā Iedzīvotājiem - Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi.

AS RĪGAS SILTUMS ir būtiska savlaicīga rēķinu apmaksa, lai uzņēmums spētu norēķināties ar energoresursu piegādātājiem un nodrošinātu drošu, nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi rīdziniekiem. Šeit jāatgādina, ka siltumenerģijas tarifā vairāk nekā 70% sastāda tieši iepirktās siltumenerģijas un kurināmā komponente.

Paldies mūsu klientiem, kas spēja šajā apkures sezonā norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem! Pateicamies par veiksmīgo sadarbību un sapratni, noslēdzot pēdējos gados aukstāko apkures sezonu!

 

Par AS RĪGAS SILTUMS

AS RĪGAS SILTUMS ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS RĪGAS SILTUMS īpašumā.

AS RĪGAS SILTUMS akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

 


[1] AS “RĪGAS SILTUMS” par apkures sezonas sākumu/beigām pieņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku.