Jūs atrodaties šeit

Norisināsies AS „RĪGAS SILTUMS” 7. zinātniski – praktiskā konference “Viedā enerģija – zaļai pilsētai"

25/05/2021

AS “RĪGAS SILTUMS” šogad atzīmē 25 gadu jubileju, lai dalītos pieredzē, uzņēmums, piektdien, 28. maijā, rīko gudrai enerģijai un videi draudzīgākai pilsētai veltītu 7. Zinātniski - praktisko konferenci “Viedā enerģija - zaļai pilsētai”.

Pasākums norisināsies tiešsaistē no plkst.11:00 līdz plkst.14:00, kurā jomas eksperti dalīsies zināšanās par gudri un pārdomāti iegūtu enerģiju, tās izmantošanas principiem klimatneitrālai pilsētai.

Ar Rīgas pilsētas attīstības plāniem un to, kāda vieta tajos ir zaļajai enerģijai, iepazīstinās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

Kādas ir šī brīža aktualitātes siltumenerģijas nozarē un ko varam sagaidīt nedaudz tālākā nākotnē, atklās pārstāvis no Ekonomikas ministrijas.

Par AS “RĪGAS SILTUMS” izaicinājumiem 25 gadu garumā un to, kā uzņēmums ar tiem ticis galā, pastāstīs AS „RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Dr.sc.Ing. Uģis Osis.

Par enerģijas ieguvi laika gaitā jeb ceļu no ogļu lāpstas līdz viedai enerģijai  iepazīstinās AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Mg.sc.Ing. Raivis Elliņš.

Plašāk par to, kāds ir Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku devums Latvijas tautsaimniecībai, pastāstīs Rīgas Tehniskās universitātes zinātnes prorektors Dr.sc.Ing. Tālis Juhna.

Kāda ir pašreizējā digitālā laikmeta diagnoze, atklās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes zinātņu prodekāne prof. Zanda Rubene.

Ar aktualitātēm gaisa aizsardzības jomā iepazīstinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.

Par centralizētās siltumapgādes nozīmi klimatneitrālā vides politikā pastāstīs Rīgas Enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks.

Kādi šobrīd ir populārākie viedie mājokļu risinājumi, pieredzē dalīsies AS Latvenergo Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītājs Toms Lācis.

Paveiktie izaicinājumi radījuši ilgtspējīgu siltumenerģijas nozares līderi – AS “RĪGAS SILTUMS” – lielāko un tehnoloģiski mūsdienīgāko centralizētās siltumapgādes uzņēmumu Latvijā un Baltijas valstīs. Ar nākotnes izaicinājumiem Rīgas centralizētajā siltumapgādē iepazīstinās AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Dr.sc.Ing. Normunds Talcis.

Konference “Viedā enerģija – zaļai pilsētai” norisināsies tiešsaistē 28. maijā no 11:00 līdz 14:00, un būs vērojama BiSMART mājaslapā.

Reģistrēties konferencei iespējams šeit: http://bismart.lv/registracija/vieda-energija-zalai-pilsetai-434

           

Par AS “RĪGAS SILTUMS”

AS “RĪGAS SILTUMS” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā.

AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).