Jūs atrodaties šeit

Neraugoties uz auksto februāri, rēķini par siltumu ir samazinājušies

11/03/2021

Rīgā izrakstīto rēķinu summa par piegādāto siltumenerģiju februārī ir par 2,6% mazāka nekā janvārī. Rīdzinieki apkurei un karstā ūdens sagatavošanai patērējuši 514 tūkst. megavatstundas, kas ir par 2,6% mazāk nekā janvārī, kad siltumenerģijas patēriņš bija 528 tūkst. megavatstundas.

AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs 2021.gada februārī un janvārī ir vienāds 44,10 EUR/MWh bez PVN, kas ir  otrs zemākais Latvijas lielo pilsētu vidū.

grafikā siltumenerģijas tarifu salīdzinājums lielajās pilsētās, Rīga otrajā vietā

Jāatzīmē, ka norēķina periods janvārī bija 31 diena, bet februārī bija 28 dienas. Kā rezultātā rēķinu summa par piegādāto siltumenerģiju 2021.gada februārī samazinājās par 2,6%, salīdzinot ar janvāri.

Vidējā āra gaisa temperatūra februārī bija - 4,1°C (mīnus četri, komats, viens grāds), kas ir par 1,7 grādiem zemāka, nekā janvārī, kad tā bija – 2,4°C (mīnus divi, komats, četri grādi). Savukārt, salīdzinot februāra mēneša vidējo āra gaisa temperatūru ar iepriekšējo gadu, šī gada februāris ir par 7,2 grādiem aukstāks nekā 2020.gadā.

Rīgā visa piegādātā siltumenerģija tiek uzskaitīta ar namu siltummezglos izvietotajiem verificētajiem siltumskaitītājiem. To rādījumi tiek nolasīti automātiski vienā laikā, kas ir droša siltumskaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma, jo izslēgts cilvēka kļūdas faktors. 

Iedzīvotājiem maksas lielumu par apkuri nosaka divas komponentes – siltumenerģijas tarifs, kas visiem patērētājiem ir vienāds, un siltumenerģijas patēriņš.

Iedzīvotāji savas mājas siltumenerģijas patēriņu var uzzināt AS „RĪGAS SILTUMS” mājas lapā sadaļā Iedzīvotājiem un tālāk sadaļā Patēriņa salīdzinājums  https://www.rs.lv/lv/saturs/paterina-salidzinajums.

Atgādinām, ka AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģiju piegādā līdz atbildības robežai, kas ir līdz ēkas siltummezglam, kur siltumenerģijas skaitītājs uzskaita mājā kopā patērēto siltumenerģiju, par kuru AS „RĪGAS SILTUMS” izraksta vienu kopīgu rēķinu ēkas apsaimniekotājam. Apsaimniekotāja kompetencē ir tālāka rēķina sadale, izmantojot LR MK noteikto metodiku.

Ja ēku apkalpo AS “RĪGAS SILTUMS”, rīdzinieki par karstā ūdens/apkures temperatūru vai citiem traucējumiem ēkas siltumapgādes sistēmā aicināti vērsties pa diennakts bezmaksas klientu palīdzības tālruni 8 00000 90.