Jūs atrodaties šeit

Mazinot Covid-19 pandēmijas sekas, AS “RĪGAS SILTUMS” neaprēķina līgumsodu kavētiem maksājumiem

03/06/2021

Lai sniegtu atbalstu valsts iedzīvotājiem un mazinātu finanšu slogu Covid-19 pandēmijas laikā, AS “RĪGAS SILTUMS” jau kopš 2020.gada 1.marta apturējusi līgumsoda aprēķināšanu kavētiem maksājumiem par  piegādāto siltumenerģiju.

Ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmija joprojām ir ikdienas realitāte un aizvien pastāv apstākļi, kas ietekmē ekonomisko aktivitāti valstī, AS “RĪGAS SILTUMS” valde pieņēmusi lēmumu saglabāt labo praksi un nepiemērot līgumsoda aprēķināšanu kavētiem maksājumiem par laika periodā līdz 2021.gada 1.oktobrim piegādāto siltumenerģiju.

Maksājumu saņemšana no siltumenerģijas lietotājiem ir galvenais priekšnoteikums, lai AS “RĪGAS SILTUMS” spētu norēķināties ar energoresursu piegādātājiem un nodrošināt nepārtrauktu, drošu siltumapgādi klientiem. Tas saistīts, ar to, ka siltumenerģijas tarifā vairāk nekā 70% sastāda tieši pirktā siltumenerģija un kurināmais.

Aicinām būt atbildīgiem un savlaicīgi norēķināties par piegādāto siltumenerģiju, lai iestājoties drēgnajām rudens dienām, savlaicīgi uzsāktu apkures sezonu.

Iesaistot iedzīvotājus mājas pārvaldīšanā, iespējams veidot uzkrājumu fondu, kas paredzēts apkures sezonas savlaicīgai uzsākšanai, kamēr tiek piedzīti parādi no parādniekiem.

Gadījumos, kad apsaimniekotājs ilgstoši neveic maksājumus, AS "RĪGAS SILTUMS" par parādiem informē arī dzīvokļu īpašniekus.  Situāciju par parādiem iespējams uzzināt sadaļā Iedzīvotājiem - Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi.

Pateicamies mūsu klientiem, kas savlaicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem!