Jūs atrodaties šeit

Informācija siltumenerģijas lietotājiem - par siltumenerģijas tarifu un rādījumu nolasīšanu

30/11/2020

Sabiedrisko pakalpojumu regulators ar 2020.gada 23.novembra lēmumu Nr.152 apstiprināja AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifu 44,10 EUR/MWh (bez PVN). Tarifs stāsies spēkā no 03.12.2020. plkst.00:00.

Lai korekti izrakstītu rēķinus par 2020.gada decembrī patērēto siltumenerģiju, objektos uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju (turpmāk – SSK) rādījumi tiks nolasīti 02.12.2020. plkst. 24:00 un 01.01.2021. plkst.00:00 un atbilstoši tiks veikti divi aprēķini par patērēto siltumenerģiju:

-par laika  periodu līdz 02.12.2020. plkst. 24:00, pielietojot siltumenerģijas tarifu 39,77 EUR/MWh;

-par laika periodu no 03.12.2020. plkst. 00:00, pielietojot jauno siltumenerģijas tarifu 44,10 EUR/MWh.

Objektos, kuru SSK ir aprīkoti ar automātiskās SSK datu nolasīšanas sistēmu, SSK dati tiks nolasīti automātiski un nodoti AS “RĪGAS SILTUMS”  sistēmā.

Ja Jūsu objektos uzstādītie SSK nav aprīkoti ar automātiskās SSK datu nolasīšanas sistēmu vai tehnisku iemeslu dēļ SSK dati netiks nolasīti automātiski, lūdzam papildus nolasīt SSK datus ne vēlāk kā līdz 03.12.2020. plkst. 10:00. un iesniegt tos AS “RĪGAS SILTUMS”  attiecīgajā tīklu rajonā. Norēķinu perioda beigās lūdzam nolasīt SSK datus līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu noteiktajā kārtībā.

Ja SSK dati netiks nolasīti un iesniegti AS “RĪGAS SILTUMS”, aprēķins par 2020.gada decembrī patērēto siltumenerģiju tiks veikts, izmantojot AS “RĪGAS SILTUMS” rīcībā esošos datus un sadalot siltumenerģijas patēriņu pa periodiem (līdz 02.12.2020. plkst. 24:00 un no 03.12.2020. plkst. 00:00) atbilstoši vidējam siltumenerģijas patēriņam atskaites periodā.