Jūs atrodaties šeit

Informācija par izmaiņām AS RĪGAS SILTUMS valdes sastāvā

28/03/2024

No 28.marta, AS RĪGAS SILTUMS valdes loceklis Mārcis Kauliņš ir pieņēmis lēmumu atstāt valdes locekļa amatu.

Līdz brīdim, kamēr padome iecels jaunu valdes locekli Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajā nominēšanas kārtībā, AS RĪGAS SILTUMS valde strādās četru cilvēku sastāvā. Darbu valdē turpina valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons, valdes locekļi Uģis Osis, Raivis Elliņš, Vineta Kutkēviča.

M.Kauliņš AS RĪGAS SILTUMS valdē bija kopš 2022.gada 3.oktobra. Atbildības joma – juridiskā, regulācijas lietu un korporatīvā pārvaldība. M.Kauliņam uzticētos pienākumus pārņems valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons.

I.Pētersons AS RĪGAS SILTUMS valdes vārdā izsaka pateicību M.Kauliņam par līdzšinējo darbu valdē, novēlot izaugsmi un izdošanos tālākajā karjerā.