Jūs atrodaties šeit

Ievēlēti AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļi

30/03/2022

AS “RĪGAS SILTUMS” padome 2022.gada 29.marta sēdē ievēlēja trīs valdes locekļus ar pilnvarojumu piecu gadu termiņam.

Par AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekli ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā tika ievēlēts un darbu turpina līdzšinējais valdes loceklis Uģis Osis.

Par AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekli ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā tika ievēlēts un darbu turpina līdzšinējais valdes loceklis Raivis Elliņš.

Par AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekli ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā ievēlēts Ilvars Pētersons. Kopš 2021.gada marta Ilvars Pētersons ir SIA “Tet” padomes loceklis. No 2016.gada jūlija līdz 2020.gada maijam Ilvars Pētersons bijis SIEMENS vadītājs Latvijā. Laikā no 2012.gada septembra līdz 2016.gada februārim AS “Sadales tīkls” valdes loceklis un Klientu virziena direktors.

Uģis Osis, Raivis Elliņš un Ilvars Pētersons darbam AS “RĪGAS SILTUMS” valdē izvēlēti publiski izsludinātā valdes locekļu amata kandidātu atlases konkursa rezultātā. Uģis Osis un Raivis Elliņš darbu turpina ar 2022.gada 30.martu, savukārt Ilvars Pētersons darbu sāks ar 2022.gada 26.aprīli.

Valdes locekļu atlases procedūru īstenoja AS “RĪGAS SILTUMS” padomes apstiprināta Nominācijas komisija, kura AS “RĪGAS SILTUMS” padomes vērtējumam 2022.gada 23.martā iesniedza ziņojumu par nominācijas procesa rezultātiem. Valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.