Jūs atrodaties šeit

Iepazīstina ar iespējām samazināt siltumenerģijas patēriņu!

01/06/2016

AS "RĪGAS SILTUMS" tradicionālās „Muzeju nakts 2016” ietvaros „Elektrum Energoefektivitātes centrā” Jūrmalā interesentus iepazīstināja ar iespējām, kā mainot siltumenerģijas patēriņa paradumus, samazināt rēķinus par apkuri, nesamazinot komforta līmeni dzīvoklī.

Uzņēmuma pārstāvji Artūrs Hercogs un Mārtiņš Donga apmeklētājus iepazīstināja arī ar siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) darbības principiem, kas ļauj precīzi aprēķināt siltumenerģijas patēriņa sadalījumu pa dzīvokļiem.

2014.gadā AS „RĪGAS SILTUMS”, sadarbojoties ar pašvaldības SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, veica izpēti par siltumenerģijas ietaupījuma apjomu, ko iespējams gūt, veicot energoefektivitātes pasākumu – uzstādot alokatorus daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Pilotprojekta laikā iegūtie dati apliecināja, ka regulējot siltumenerģijas padevi un to uzskaitot, ēkā iespējams sasniegt  siltumenerģijas patēriņa ekonomiju vidēji 20% apmērā.

Kā atzina daudzi „Muzeju nakts 2016” apmeklētāji, līdz šim nezināja, ka ar vienkāršiem risinājumiem iespējas samazināt siltumenerģijas patēriņu. Plašāk ar šo informāciju var iepazīties www.rs.lv – Informatīvā planšete. Interesenti arī norādīja, ka labprāt šādus risinājumus ieviestu arī savos namos. 

Ja arī Jums ir interese, kā taupīt siltumenerģiju savā namā, lūdzu, sazinieties ar Energoefektivitātes attīstības daļas vadītāju Artūru Hercogu pa tālruni 67017390.