Jūs atrodaties šeit

Dalāmies pieredzē un idejām iniciatīvas Misija Nulle rudens forumā

06/11/2023

AS RĪGAS SILTUMS Darba aizsardzības dienesta pārstāvji dalās ar pieredzi un idejām iniciatīvas Misija Nulle rudens forumā - par cilvēka fizisko veselību, veselības pārbaudēm un prevencijas pasākumiem darbspēju saglabāšanai.
Misijas Nulle dalībnieki – dažādu nozaru uzņēmumi dalījās ar pieredzes un labās prakses stāstiem par pasākumiem un darba vides uzlabojumiem darbinieku veselības uzturēšanā un drošu darba apstākļu veidošanā, kā arī diskutēja par izaicinājumiem saistītiem ar obligātajām veselības pārbaudēm. 

Dažas atziņas no foruma:

  • būtiski arī darbiniekiem pašiem sekot līdzi savai fiziskajai un garīgajai veselībai;
  • mazkustīgs dzīvesveids, miega higiēna, pārmērības darbā, sliktu paradumu veidošanās, atkarības, ēšanas paradumi - atstāj sekas uz fizisko veselību un darbaspēju ilgtermiņā;
  • labākas iespējas saglabāt veselību ir cilvēkiem to darbspējas plaukuma gados;
  • būtiska nozīme ir pārkvalifikācijas iespējām, veselības pakalpojumu pieejamībai, pietiekamai fiziskajai aktivitātei, uztura kvalitātei, atbilstošai darba videi un darba organizācijai. ​

Daļu no forumā citu uzņēmumu paustajām lieliskajām idejām plānojam iedzīvināt AS RĪGAS SILTUMS darba kolektīvā!