Jūs atrodaties šeit

Aukstuma dēļ janvārī rēķini par siltumu pieaug, salīdzinot ar pērno gadu

11/02/2021

Rīgā rēķinus par siltumu janvārī ietekmēja zemās āra gaisa temperatūras, kā rezultātā  siltumenerģijas patēriņš pieauga pat par 32%, savukārt  AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs šī gada janvārī ir par 15% mazāks nekā pērn. Abu šo faktoru ietekmē izrakstīto rēķinu summa par piegādāto siltumenerģiju 2021.gada janvārī  vidēji ir par 12% lielāka, nekā 2020.gada janvārī . Straujo rēķinu pieaugumu kompensēja šī gada zemākais siltumenerģijas tarifs.

Jāatzīmē, ka 2021.gada janvārī vidējā āra gaisa temperatūra bija -2,40C (mīnus divi, komats, četri grādi), salīdzinot – pērnā gada janvārī temperatūra bija +3,70C (plus trīs, komats, septiņi grādi). Aukstuma ietekmē siltumenerģijas patēriņš būtiski pieauga – pat par 32% (2021.gads janvāris – 528 tūkst. MWh (megavatstundas), 2020.gada janvārī – 400 tūkst. MWh (megavatstundas)).

Siltumenerģijas tarifs 2021.gada janvārī bija 44,10 EUR/MWh, kas ir par 15% zemāks, nekā iepriekšējā gada janvārī (51,90 EUR/MWh), kas kompensē siltumenerģijas patēriņa būtisko pieaugumu. Rīgā ir otrs mazākais tarifs Latvijas lielo pilsētu vidū.

grafikā siltumenerģijas tarifu salīdzinājums lielajās pilsētās, Rīga otrajā vietā

Visefektīvākais veids kā taupīt siltumenerģiju – pareizi ieregulēt individuālo siltummezglu, kas atrodas katrā mājā. Viena (10) grāda samazinājums iekštelpās ļauj ietaupīt siltumenerģiju par 5-6%, tādējādi arī attiecīgi samazinās rēķins.

Iedzīvotāji savas mājas siltumenerģijas patēriņu var uzzināt AS „RĪGAS SILTUMS” mājas lapā sadaļā Iedzīvotājiem un tālāk sadaļā Patēriņa salīdzinājums

Ja ir kādas neskaidrības par siltuma rēķiniem, iedzīvotājiem jāvēršas pie sava ēkas apsaimniekotāja, kurš visprecīzāk varēs izskaidrot rēķinā norādīto samaksu, metodiku, pēc kuras tiek aprēķinātas izmaksas, kā arī citas nianses.

Atgādinām, ka AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģiju piegādā līdz atbildības robežai, kas ir līdz ēkas siltummezglam, kur siltumenerģijas skaitītājs uzskaita mājā kopā patērēto siltumenerģiju, par kuru AS „RĪGAS SILTUMS” izraksta vienu kopīgu rēķinu ēkas apsaimniekotājam. Apsaimniekotāja kompetencē ir tālāka rēķina sadale, izmantojot LR MK noteikto metodiku.

Ja ēku apkalpo AS “RĪGAS SILTUMS”, rīdzinieki par karstā ūdens/apkures temperatūru vai citiem traucējumiem ēkas siltumapgādes sistēmā aicināti vērsties pa diennakts bezmaksas klientu palīdzības tālruni 8 00000 90.