Jūs atrodaties šeit

Pētījumi

Ulbrokas iela 13 korpuss 5
2014.gada rudenī ēkā Ulbrokas ielā 13 k.5 tika ierīkota siltuma maksas sadalītāju sistēmu, aprīkojot visos dzīvokļos esošos radiatorus ar 504 alokatoriem. Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu, jau ceturto apkures sezonu ēkā Ulbrokas ielā 13 k.5 AS “RĪGAS SILTUMS” veic ne tikai alokatoru nolasīšanu un pēta siltumenerģijas patēriņa izmaiņas, bet arī sagatavo individuālā patēriņa pārskata tālākai rēķinu sagatavošanai dzīvokļu īrniekiem par apkuri. Analizējot ēkas Ulbrokas ielā 13 k.5 siltumenerģijas patēriņu pēdējās četrās apkures sezonās, varam secināt, ka kopš siltuma maksas sadalītāju sistēmas ar alokatoriem ieviešanas, siltumenerģijas patēriņš ēkā samazinājies vidēji par 20 procentiem. Ēkas dzīvokļu īrnieki un apsaimniekotājs apmierināti ar rezultātiem.

Aglonas iela 35 korpuss 1
AS „RĪGAS SILTUMS” atklāta konkursa rezultātā ieguva tiesības veikt pētījumu par automātiskās mērierīču nolasīšanas sistēmas ietekmi uz enerģijas patēriņu SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajā ēkā Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā. AS „RĪGAS SILTUMS” ēkā ierīkoja inovatīvu risinājumu siltumenerģijas, elektroenerģijas un ūdens patēriņa datu attālinātai nolasīšanai ēkas dzīvojamā un nedzīvojamā fondā, kā arī nodrošina visu inženierkomunikāciju tehnisko apkalpi (individuālo siltummezglu, apkures, aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroinstalācijas sistēmas), avāriju novēršanas un to seku likvidācijas darbus.

Vairāk par ieguvumiem, ko gūsiet, uzstādot automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu (AMN), uzziniet sadaļā Ēku pārvaldniekiem - "AMN - Automātiskā mērierīču nolasīšana".