Jūs atrodaties šeit

Siltumtīklu būvniecības dokumentācijas sagatavošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz jaunu siltumtīklu būvniecības darbiem un siltumtīklu, kas nav AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā, pārbūves darbiem, kas veikti, lai nodrošinātu siltumapgādes objekta pieslēgšanu AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkliem, un to būvniecību neveic un nefinansē AS “RĪGAS SILTUMS”, bet izbūvē nekustamā īpašuma īpašnieks, piesaistot siltumtīklu būvniecības darbu veicēju ar sertifikātu darbības jomā “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas būvdarbu vadīšana”.